اقدامات قبل از بارگيري كانتينر

1- مستحكم بودن كف كانتينر
2- ثابت بودن كانتينر در محل استقرار خود
3- طراحي چيدمان كالا در داخل كانتينر با توجه به سازگاري فيزيكي و شيميائي انواع كالاها
4- با توجه به حداكثر ظرفيت بارگيري كانتينر كه در روي پلاك تائيد ايمني (پلاك CSC) مشخص شده است.
5- با توجه به محدوديت هاي مسير حمل، محدويت هاي وزني و حجمي در نظر گرفته شود.
6- با توجه به نقاط ترانسشيپمنت كالا و همچنين امكانات تخليه و نگهداري كانتينر در مقصد نكات صحيح در بسته بندي رعايت گردد.
7- توزيع صحيح وزن بار بر كف كانتينر و توجه به چيدمان كالاي بسته بندي شده بروي هم در داخل كانتينر از اهم مسائل در بارگيري كانتينر ميباشد.
8- استفاده از تخته هاي پالت، تيركهاي چوبي، بالشتكهاي هوائي، تخته سه لا، برزنت، تورها يا پرده هاي نگه دارنده و دهها وسيله ديگر جهت بارچيني صحيح كالا در كانتينر حائض اهميت ميباشد.
9- اگر محموله كانتينر يك كالاي يكپارچه سنگين وزن باشد، ميبايست محلهاي اتكا بار به كف كانتينر را بررسي و در صورتي كه توان تحمل اين نيرو را نداشته باشد، نقشه بارگيري را تعويض و يا در صورت عدم امكان از صفحات فلزي با ضخامت حداقل 12 الي 18 ميليمتر با ابعاد حداقل 60 در 60 سانتيمتر استفاده گردد.
10- روشهاي تحكيم بار و يا كالاي بسته بندي شده در داخل كانتينر طوري طراحي گردد كه هزينه هاي لشينگ و تسمه كشي، هزينه هاي متعارفي باشد.

11- اگر محموله اي بجهت ابعاد بصورتي باشد كه بخشي از كالا از فضاي استاندارد کانتينر بيرون بماند، بجهت كاهش هزينه هاي حمل و نقل دريائي و زميني ميبايست، نقشه فني كالا را بررسي و با هر گونه تغئيرات فيزيكي ممكن بر روي كالا به جاسازي كالا در كانتينر اقدام نمود و يا شرايطي را ايجاد نمود كه كانتينر در حداقل شرايط ترافيكي خود باشد.
12- بايستي توجه داشت كه از نظر تعادل كانتينر ضروري است كه مركز ثقل آن همواره در مركز يك سطح افقي پائين تر از حد وسط ارتفاع آن باشد. اگر بسته بندي كالاي سنگين انحراف از اين قاعده را ايجاب نمايد، ميبايست قبل از اقدام به بارگيري با متصدي حمل تماس گرفت.
??- بهنگام طراحي چيدمان و بسته بندي كالا درون كانتينر به مسائل و مشكلاتي كه در هنگام تخليه آن در مقصد پيش مي آيد توجه داشت.
تبصره: تمامي شرايط بالا و بسياري شرايط ديگر زماني مفيد و قابل اجرا ميباشند كه توسط افراد مجرب و متخصص انجام گردند زيرا اولين مسئله در كرايه حمل ارزان بودن و كيفيت و ايمني است.