بسته بندي فلزي خوراکي ها

امروزه ظروف فلزي به عنوان بخشي از بسته بندي مواد خوراکي در اشکال مختلف با زندگي روزمره مردم عجين بوده و تمام افراد جامعه در اکثر مصارف روزانه خود با يک يا چند شکل مختلف آن روبرو مي باشند.
به طور کلي و اصطلاحاً بسته بندي فلزي اشکال مختلف دارد مانند قوطي کنسرو٬ قوطي نوشابه٬ قوطي آئروسل٬ تيوپ آلومينيومي٬ اسپري ها٬ قوطي هاي رنگ٬ محصولات پزشکي٬ بسته بندي مواد شيميايي٬ قوطي هاي روغنهاي غذايي و صنعتي٬ بشکه ها٬ گالن ها و... که ورقهاي فولادي و ورقهاي آلومينيومي عمده ترين مواد اوليه اين صنعت مي باشد.
ورقهاي فولادي مصرفي در صنعت بسته بندي موادغذايي پوششي از جنس قلع با ضخامتي مشخص در هر دو طرف ورق را دارند و در ساير موارد ورقهاي آلومينيومي و فولادي هر دو به منظور محافظت ديواره ظرف فلزي و محتوي آن پوششي پليمري به نام لاک در سطوح داخلي دارند که نوع لاک وابسته به نوع محتوي ظرف بسته بندي متفاوت است.
گزارش Landell Mills اعلام مي کند که 61% قوطي هاي فولادي و 6% قوطي هاي آلومينيومي به منظور بسته بندي مواد غذايي به کار برده مي شوند و بررسي دقيق آماري نشان مي دهد که سبزيجات 30%٬ غذاي حيوانات 23%٬ غذاهاي آماده 13% و ماهي 11% سهم بسته بندي فلزي را به خود اختصاص داده اند.