ویزای توریستی کانادا

متقاضياني که براي ديدن جاذبه هاي کانادا، ديدار اقوام و آشنايان، شرکت در همايش و کنگره و يا دوره هاي کوتاه مدت تحصيلي قصد ورود به اين کشور را داشته باشند...

متقاضياني که براي ديدن جاذبه هاي کانادا، ديدار اقوام و آشنايان، شرکت در همايش و کنگره و يا دوره هاي کوتاه مدت تحصيلي قصد ورود به اين کشور را داشته باشند، به عنوان ويزيتور کوتاه مدت درخواست خود را ارائه مي دهند. توجه نماييد که در اپليکيشن فرم هاي جديد، گزينه اي براي انتخاب تعداد دفعات ورود به کانادا وجود ندارد؛ به اين معنا که تمامي درخواست ها به يک شکل به سفارت ارجاع مي شوند و درنهايت تصميم گيري در خصوص مدت زمان اعتبار ويزا و يک يا چندبار ورود بودن آن به عهده سفارت است. مهاجرت کانادا

از آنجائيکه در اکثر موارد، تاريخ خاتمه ويزا با تاريخ انقضاي پاسپورت يکي است؛ پيشنهاد مي کنيم در صورتيکه اعتبار گذرنامه شما کم است، آن را تعويض نماييد. اعتبار کل ويزاي کانادا براي مدت زمان استفاده از آن است که اگر چند بارورود Multiple باشد، اجازه سفرهاي مکرر را به دارنده آن ميدهد. توجه داشته باشيد که در ويزاي عادي متقاضي نمي تواند در هر بار ورود، بيشتر از شش ماه در کانادا اقامت کند؛ مگر اينکه سوپرويزا داشته باشد که در اين صورت مي تواند در هر سفر تا دو سال در کانادا بماند.

مدارک موردنياز براي ويزاي توريستي:

اصل پاسپورت هاي جديد و قديمي "صفحه اول و صفحاتي که مهر ورود و خروج يا ويزا دارند، حتما بايد اسکن شوند"
ترجمه شناسنامه هر يک از متقاضيان
ترجمه سند ازدواج "اگر زن و شوهر با هم اقدام مي کنند."
تکميل فرم درخواست ويزا Application form
تکميل فرم اطلاعات خانوادگي Family Information
يک قطعه عکس 3.5 در 4.5 رنگي زمينه سفيد
ترجمه سند ملکي در صورت وجود
ترجمه مدارک شغلي ( براي صاحبان مشاغل جواز کسب، روزنامه رسمي و آخرين آگهي تغييرات و تصميمات، پروانه طبابت، پروانه نظام مهندسي و يا پروانه بهره وري لازم است. کارمندان بايد نامه اشتغال به کار، سه فيش حقوقي آخر و حکم کارگزيني يا حکم بازنشتگي خود را ارائه دهند.)
گردش حساب سه ماهه آخر که نشاندهنده مبلغ درآمد ماهيانه باشد و نامه تمکن به زبان انگليسي ممهور به مهر امور بين الملل بانک
دعوتنامه به همراه مدارک مالي و کارت شناسايي فرد دعوت کننده و مدارک اثبات رابطه خويشاوندي دعوت شونده با دعوت کننده (در صورت نبود دعوتنامه ارائه رزرواسيون هتل الزامي است.)
رزرو بليط رفت و برگشت به کانادا
رضايت نامه کتبي والدين براي خروج فرزند، درصورتيکه فرزند زير 18 سال آنها به تنهايي يا با يکي از والدين سفر مي کند.
منبع: پيکاپ ويزا