چگونه یک شرکت معتبر حمل و نقل و باربری را انتخاب کنیم؟

شما مي توانيد از ميان شرکت هاي زيادي که در آگهي نامه ها و روزنامه ها تبليغ مي کنند به دنبال موسسات باربري و حمل بار بگرديد و يا از طريق دوستان و اقوام خود اتوبار مناسب را بيابيد ولي بليستي در انتخاب اتوبار به نکات زير توجه کنيد. باربري تهران
1) اتوبار مورد نظر داراي مجوز باشد.
2) اتوبار يا باربري داراي انواع کاميون و وانت براي حمل انواع اسباب و وسايل باشد.
3) کارگران حرفه اي در زمينه اسباب کشي داشته باشد.
4) اتوبار مورد نظر در زمينه بسته بندي وسايل مهارت داشته باشد.
5) کارگران اتوبار و باربري افراد متعهد و با سابقه باشند.
منبع: شمال بار