درباره دکوراسیون داخلی

معمولا براي چيدمان وسايل خانه و منزل سعي مي شود که از طيف رنگي استفاده شود که هارموني با رنگ هاي بکار رفته در ديوار و کف داشته باشد. در حالت مي توان گفت که به جاي اينکه افراد به ابعاد ساختمان توجه کنند تمام هواس انسان معطوف به دکوراسيون داخلي مي شود. در کنار اين بعضي از کساني که کار دکوراسيون را بصورت تخصصي انجام مي دهند از آينه قدي نيز براي اين منظور استفاده مي کنند. آينه قدي براي بزرگتر جلوه دادن فضا بسيار مناسب مي باشد.

در کنار اين مسائل جديد واردات کاغذ ديواري هاي بسيار شيک در بازار افزوني يافته است. در اين حالت بايد دورترين و با فاصله ترين ديوار با درب ورودي خانه با کاغذ ديواري هايي که بصورت عمودي نصب مي شود ديزاين شود که در اين حالت فضاي محيط بسيار بازتر به نظر مي رسد. نکاتي ديگري نيز در مورد چيدمان و مبلمان وجود دارد و آن اينکه سعي شود از مبل هاي تک نفره يا دو نفره استفاده شود . با توجه به فرهنگ ما ايرانيان استفاده نکردن از مبلمان سه نفره مناسب تر به نظر مي رسد. در چيدمان و طراحي داخلي بايد سعي شود از جلو مبلي هاي شيشه اي استفاده شود زيرا جلو مبلي هاي چوبي فضاي محيط را کوچک تر جلوه مي دهد. در کنار اين مسائل استفاده از روميزي هايي که ظريف تر مي باشند نما و جلوه بيشتري به محيط مي دهد. بافت درشت و طرح درشت باعث مي شود خانه بازتر به نظر برسد و افراد را بيشتر به فضاي کلي توجه دهد تا يک روميزي طرح درشت. درب ضد سرقت

در کنار اين مسائل اگر کلي تر نکاه کنيم بايد به اين نکنه توجه شود که چيدمان خانه بايد بر مبناي يک نقطه کانوني باشد به طور مثال يک پنجره بزرک مي تواند مرکز ثقل مناسبي براي مرکزيت چيدمان و مبلمان خانه باشد. در هر خانه اي کنج هاي زيادي وجود دارد که مي تواند با گلدان هاي زيبا طراحي شود نبود زاويه قائم و پوشانده اين فضاها با گلدان مي تواند تاثير مثبتي بر ديزاين داخلي داشته باشد.