مهاجرت به کانادا از طریق برنامه جدید Express Entry

جزييات برنامه جديد Express Entry فدرال کانادا اعلام شد. در اين سيستم متقاضيان بايد اطلاعات خود را در يک سيستم الکترونيک آنلاين وارد کنند که به آن Expression of Interest گويند. ظرف ?? روز از اين تاريخ نيز بايد رزومه متقاضي در سيستم بانک اشتغال سازمان منابع انساني وارد شود. مهاجرت کانادا
سيستم الکترونيک اداره مهاجرت به محض دريافت رزومه با توجه به اطلاعات وارد شده امتيازات متقاضي را محاسبه مي‌کند و بر اساس آن به متقاضي رتبه (Ranking) مي‌دهد. نام متقاضي در سيستم مي‌ماند و مي‌تواند هر زمان با تغيير شرايط پرونده خود رتبه جديدي دريافت کند.
پس از دريافت دعوتنامه يا فرد آنرا مي‌پذيرد يا رد مي‌کند در صورت رد دعوتنامه از سوي متقاضي ممکن است در باقي مانده مدت يکساله دعوتنامه ديگري نيز بگيرد. اگر در مدت ?? روزه پس از دعوتنامه نه آنرا رد کند و نه درخواست خود را بفرستد به طور خودکار از سيستم حذف مي‌شود. در صورت پذيرش دعوت نامه مي‌توان از يکي از روش‌هاي زير اقدام کرد:برنامه جديد Express Entry فدرال کانادا
Federal Skilled worker Program (FSWP)
Federal Skilled Trades Program (FSTP)
Canadian experience Class (CEC)
Provincial nominee Program (PNP)

بقيه مراحل کار طبق يکي از موارد انتخاب شده بالا به صورت هميشگي مورد ارزيابي و بررسي دولت کانادا قرار مي‌گيرد و اين مرحله نيز ? ماه يا کمتر به طول مي‌انجامد. بعد از طي اين مراحل شما کارت اقامت کانادا (PR) خود را به آساني دريافت مي‌کنيد.

سيستم امتياز بندي

متقاضيان به دو دسته مجرد و غير مجرد تقسيم شده‌اند و هر فرد مي‌تواند تا ???? امتياز کسب کند. امتياز بندي در سه دسته فاکتور تعريف شده است شامل:

?- فاکتور سرمايه انساني اوليه (Core Human Capital Factors): شامل سن (حداکثر مجرد ??? و متاهل ???)، سطح تحصيلات (حداکثر مجرد ??? و متاهل ???)، سطح زبان (حداکثر ???+?? براي مجرد و ???+?? براي متاهل) و ميزان سابقه کار کانادايي (جداکثر براي مجرد ?? و براي متاهل ??) است که در آن افراد مجرد مي‌توانند تا ??? امتياز کسب کنند و افراد غير مجرد ??? امتياز مي‌گيرند. ?? امتياز نيز همسر متقاضي مي‌تواند داشته باشد

?- فاکتور قابل انتقال بودن مهارت (Skill Transferability Factors): متقاضي مي‌تواند در آن حداکثر ??? امتياز کسب کند و شامل ترکيبي از فاکتور‌هاي بالاست.

?- فاکتور دارا بودن گواهي PNP از يکي از استان‌ها و يا داشتن پيشنهاد شغل Arranged Employment از يک کارفرماي کانادايي که هر يک از اين شرايط مي‌تواند به متقاضي ??? امتياز بدهد.