کاربرد کانکس های مسکونی

کانکس هاي مسکوني امروزه جزء پر کاربردترين کانکس ها محسوب مي شون، زيرا با توجه به گران شدن مصالح و به صرفه تر بود استفاده از صنعت کانکس سازي در ايجاد بنا، اين صنعت جايگزين ساخت و ساز ها با روش هاي قديمي شده است.
مهمترين کاربرد استفاده از کانکسهاي مسکوني امروزه در ايجاد بنا در ويلا ها و باغ ها مي باشد.
با توجه به تنوع فوق العاده محصولات کانکس و سازه هاي کانکس، و همچنين مقاومت بالاي اين نوع سازه، و همچنين سرعت در ايجاد و ساخت کانکس، کانکس هاي مسکوني بسيار مناسب تر از ايجاد بنا با ديوار هاي آجري و ساخت و ساز با روش هاي قديمي باشد.
امکانات کانکس هاي مسکوني نيز کاملا مانند يک خانه پياده سازي شده است و ما مي توانيم يک منزل کامل با سرويس کامل را همانگونه که در عکس هاي کانکس مسکوني مشاهده مي نماييد، سفارش دهيم و از آن استفاده نماييم.
ضمنا مهمترين مزيت ايجاد يک بنا با صنعت کانکس سازي را مي توان صرفه جويي در زمان دانست که در دنياي امروز مسئله زمان اهميت ويژه اي براي انسان ها پيدا کرده است. شايد ساختن يک بنا با روش هاي قديم در متراژي در حدود 100 متر حداقل شش ماه زمان نياز داشته باشد، اما با سفارش يک کانکس آماده، در همان لحظه مي توانيم يک کانکس مسکوني را براي سکونت خود داشته باشيم و حتي با سفارش يک کانکس ويژه مسکوني مي توانيم آن را در زمان کمتر از دو ماه در اختيار داشته باشيم.

در آخر مهترين کاربرد کانس هاي مسکوني را در ذيل عنوان مي نماييم:
کانس براي سکونت
کانکس ويلايي
کانکس براي داشتن محل سکونت در يک باغ
کانکس براي اضافه کردن به يک ساختمان مسکوني
و...
منبع: اي کانکس