کانتینر و انواع آن

تعريف:
کانتينر(بار گُنج)((container محفظه اي فلزي است که در آن محموله ها چيده مي شود و با وسايل نقليه مختلف از جمله کاميون، قطار، هواپيما و ... به مقضد مورد نظر حمل مي شود. ابعاد کانتينرها معمولا به شرح زير است:

مزاياي استفاده از کانتينر براي حمل:
1. صرفه جويي در زمان و بارگيري و تخليه در کمترين زمان
2. سهولت در حمل و بارگيري
3. کاهش هزينه حمل
4. ايمني کالا و کاهش ضريب سرقت
5. استفاده از تسهيلات تاسيسات بندري
و ...
انواع کانتينر:
1. کانتينر کالاي خشک(نرمال)(Normal Container)
2.کانتينر يخچال دار(داراي سيستم خنک کننده) (Refrigerator Container )(Reefer)
3. کانتينر عايق بندي شده( Insulate Container)
4. کانتينر حرارتي(Heated Container )
5. کانتينر روباز (Open top Container)
6. کانتينر پهلو باز(Open side Container)
7. کانتينر رو و پهلو باز(Open top-open side Container)
8. کانتينر مخزن دار(Tank Container)
9. کانتينر تهويه دار (Ventilate Container)
10. کانتينر تاشو
11. کانتينر مخصوص حمل گاز فشرده
توضيحات:
1. کانتينر کالاي خشک:(نرمال)(Normal Container)
اين نوع کانتينر رايج ترين نوع کانتينر است و هر نوع کالاي خشک مشمول اين نوع کانتينر مي شود.پر کاربرد ترين نوع کانتينر همين نوع است.

?

2. کانتينر يخچال دار: (داراي سيستم خنک کننده) (Refrigerator Container )(Reefer)
همان طور که از اسم آن پيدا است اين کانتينر داراي سيستم خنک کننده (متحرک يا ثابت) است و براي محموله هايي که امکان فاسد شدن دارند از جمله مواد غذايي مورد استفاده قرار مي گيرند.
روش هاي متفاوتي براي خنک نگه داشتن کانتينر وجود دارد که از جمله ي آن ها مي توان به استفاده از گازهاي خنک کننده اشاره کرد.
البته از مايع خنک کننده هم استفاده مي شود ولي اين روش گران است و کمتر از آن استفاده مي شود.
?
3. کانتينر عايق بندي شده: ( Insulate Container)
اين کانتينر نوعي عايق بندي شده است که بتواند داخل محفطه را خنک نگه دارد. اين روش معمولا براي کالاهايي مانند دارو،گوشت يخ زده،بستني و يخ و... مورد استفاده قرار مي گيرد.

4. کانتينر حرارتي: (Heated Container )

5. کانتينر روباز: (Open top Container)
از اين کانتينر نيز همانند نوع اول براي کالاهاي خشک استفاده مي شود با اين نوع تفاوت که به جاي سقف فلزي از يک پارچه کرباسي به عنوان سقف استفاده مي شود.جنس ديواره ي اين کانتينر از استيل موج دار و کف آن چوبي است. کاربرد اين نوع حمل براي کالاهايي با بسته بندي نامشخص است مانند شن،ماسه،حبوبات و ...
?
6. کانتينر پهلو باز: (Open side Container)
يک طرف اين نوع کانتينر از در تشکيل شده است(دو در) که مزايايي نسبت به کانتينر نرمال دارد که عبارتند از:
الف) استفاده حداکثري از حجم کانتينر
ب) سهولت در بارگيري و بارگيري در کمترين زمان
ج) کالا بيش از اندازه بزرگ(over size) را در خود جاي مي دهد.

?
7. کانتينر رو و پهلو باز: (Open top-open side Container)
اين نوع کانتينر هم مانند رو باز يا پهلو باز کاربرد خاص خود را را دارد و در واقع ترکيبي از اين دو نوع است.

8. کانتينر مخزن دار: (Tank Container)
براي حمل مايعات کاربرد دارد و شکل آن نيز با ديگر کانتينرها متفاوت است و همان طور که توقع مي رود به شکل استوانه است.


9. کانتينر تهويه دار: (Ventilate Container)
کالاها يا موادي که براي خراب نشدن نياز به تهويه دارند اغلب از اين کانتينر براي بارچيني آن ها استفاده مي شود.از اين رو براي حمل کالاهايي مانند قهوه و لوبيا ((coffee and beans از کانتينر تهويه دار استفاده مي کنند و همين باعث شده است کانتينر تهويه دار به کافي کانتينر(coffee container) مشهور شود.

10. کانتينر تاشو:
کانتينرهايي هستند که کمتر مورد استفاده قرار مي گيرند و به علت اين که در صورت نياز تا مي شوند حجم کمتري را اشغال مي کنند.

11. کانتينر مخصوص حمل گاز فشرده:
شکل اين کانتينر نيز مانند استوانه است و براي حمل گازها از آن استفاده مي شود.