تخفیف مالیاتی در کانادا

در اين مطلب مي خواهيم در رابطه با قانون جديدي که در رابطه با تخفيف مالياتي دولت فدرال براي خانواده ها مطرح کرده است صحبت کنيم . مسئله ي ماليات در کانادا داراي اهميت بسياري است. مهاجرت کانادا
مسئله ي ماليات در کانادا داراي اهميت بسياري است . کانادايي ها از اوايل ماه فوريه هر سال تا آخر ماه آوريل فرم هاي مالياتي خود را پر مي کنند . اين فرم ها Tax return يا بازگشت مالياتي مي گويند . معمولا در اين فرم مجموع ماليات ها در آمد و هزينه هاي سال را در نظر مي گيرند .
در کانادا ماليات ها به چهار گروه تقسيم مي شوند : ماليات بر درآمد ، ماليت بر فروش ، ماليات بر ملک و ماليات بر ارزش افزوده .
اخيرا تخفيف مالياتي تازه ‌اي را دولت فدرال کانادا ارئه کرده است، اين طرح با عنوان تخفيف مالياتي خانواده يا family tax cut مطرح شده است که در اين طرح به افراد اين اجازه داده مي شود که، فرد در هنگام پر کردن اظهار نامه ي خود ، حداکثر مبلغ ?? هزار دلار از درآمد خود را مي تواند به همسرش که درآمدي ندارد يا درآمد کمتري نسبتا دارد منتقل کند در اين حالت هر 2 نفر مشمول تخفيف مالياتي مي شوند.
اين تخفيف مالياتي را، براي خانواده ‌هايي در نظر گرفته اند که بچه‌ هايي زير 18 سال داشته باشند. با ارائه ي اين طرح در واقع خواسته اند به خانواده ‌هايي کمک کند که يکي از والدين خانه ‌دار مي باشد و يا درآمد خيلي کمي دارد.

چطور مي تواند براي دريافت تخفيف مالياتي خانواده اقدام کرد؟
شما مي توانيد با کمک نرم ‌افزارهاي معتبر محاسبه ماليات، اظهارنامه ي ‌خود را‌ کنيد، در بسياري از آنها اين کار به صورت خودکار اين کار انجام مي شود. براي مثال مي ‌توانيد از نرم ‌افزار مجاني SimpleTax استفاده کنيد که کار شما را بسيار راحت تر خواهد کرد.

اين نکته قابل ذکر است که هر 2 والدين بايد هم زمان اظهارنامه ‌هاي مالياتي خود را پرکنند تا از اين تخفيف بتوانند استفاده کنند؛ زيرا با ايجاد هر تغيير بر در درآمد يکي از والدين، بر وضعيت نفر دوم هم تاثير مي‌ گذارد.
منبع: پيکاپ ويزا