کارهای لازم پس از ورود به استان کبک

اين راهنماي کوتاه براي کساني تهيه شده است که از طريق برنام? نيروي تخصصي ماهر (skilled worker) براي مهاجرت به استان کبک کانادا اقدام کرده‌اند و همه‌ي مراحل را با موفقيت پشت سر گذاشته‌اند و ظرف چند ماه آينده مهاجرت خواهند کرد. بديهي است که کساني که قصد دارند از طريق اين برنامه براي مهاجرت کانادا اقدام کنند بايد از راهنماهاي ديگر همين شرکت استفاده کنند (نکـ : راهنماهاي شماره‌ي x و y) تا بدانند - با توجه به سن، رشته‌ي تحصيلي، سابقه‌ي کار و ديگر موارد مرتبط با امتيازبندي براي مهاجرت به استان کبک- آيا امکان مهاجرت از طريق اين برنامه را دارند يا خير. سپس، براي تهيه‌ي مدارک لازم – يعني مدرک زبان فرانسوي و انگليسي، ترجم? مدارک دانشگاهي و ...- اقدام کنند. البته برخي از مطالبي که در اين راهنما مطرح شده‌اند - مانند مسائل مربوط به هزينه‌ي زندگي و بردن وسايل از ايران- براي کساني که از طرق ديگر، مثلاً پذيرش دانشجويي، اقدام کرده‌اند نيز مفيد است.

هزين? زندگي:
1. اجار? يک سوئيت يا آپارتمان معمولي، بسته به ويژگي‌هاي مختلف آن، بين 700 تا 1200 دلار است (منظور از دلار در اين متن همه‌جا دلار کاناداست که کمي از دلار ايالات متحده ارزان‌تر است). مي‌توان در ماه اول يک آپارتمان مبله را براي يک ماه اجاره کرد تا پس از آشنا شدن با محيط و سنجيدن شرايط، براي اجاره‌ي يک‌ساله‌ي يک سوئيت يا آپارتمان، اقدام کرد.
2. گذشته از هزينه‌ي اجاره‌، هزينه‌ي ماهيانه براي زندگي معمولي خانواده‌ي سه‌نفره بين 1200 تا 1800 دلار است

بهترين زمان براي ورود به مونترئال:
از آنجا که هواي مونترئال بسيار سردتر از هواي تهران است و با توجه به اين‌که در فصل تابستان، براي اجاره‌ي آپارتمان، گزينه‌هاي بيشتري وجود دارد، بهتر است در بهار يا تابستان وارد مونترئال شد.

بردن وسايل از ايران:
به‌جز پول و مدارک مورد نياز و چيزهايي که به‌لحاظ عاطفي اهميت دارند، مانند يادگاري‌ها، بايد تا جايي که ممکن است از بردن وسايل از ايران پرهيز کرد.
منبع: پيکاپ ويزا