تفاوت سنگ مرمر، مرمریت، اونيكس وتراورتن

تفاوت مرمر با مرمريت و سنگ چيني و او نيكس و تراورتن چيست ؟
هر كدام چگونه پديد مي آيند؟
چگونه و در چه شرايطي از آراگونيت مرمر بوجود مي آيد؟
مرمریت
مرمريت نوعي سنگ آهک رسوبي است در حالي که سنگ مرمر نوعي سنگ آهک حاصل از دگرگوني مي باشد. از نظر تجاري سنگ چيني به سنگ هاي سفيد كله قندي گفته مي شوند كه داراي سختي بسيار بالا مي باشد اما از نظر علمي چيني يا كريستال به يك سنگ آهكي كه در اثر افزايش فشار حرارتي ناشي از تزريق ماگماي داغ يا فشار بالا دچار تبلور دوباره شده اند اطلاق مي شود.
تراورتن
تراورتن نوعي سنگ آهكي است كه داراي منشا شيميايي بوده و از ته نشين شدن كربنات كلسيم نزديك چشمه ها، غارها و حوضچه هاي مردابي به وجود مي آيد اين سنگ بيشتر به رنگ كرم، زرد، قهوه اي ، خاكستري و سفيد است بافت آن متخلخل است و به صورت لايه لايه نيز وجود دارد وجود حفره هاي سنگ به دليل خروج گازها به هنگام ته نشين شدن و در پاره اي از موارد تجزيه گياهان است بيشتر آهکهاي تراورتن در رابطه با فعاليت چشمه هاي آب گرم وتحت مکانيزم دگرساني تشکيل شده اند.
مرمر
مرمر يك سنگ دگرگوني است كه در شرايط دگرگوني ناحيه اي همراه با تبلور مجدد كانيهاي اوليه سنگ تشكيل مي شود. اين كانيها معمولاً كانيهاي كربناته مانند كربنات هاي كلسيم و منيزيم هستند.
سنگ مرمر مي تواند از كلسيت، دولوميت، منيزيت و آراگونيت تشكيل شده باشد. بنابراين مرمر الزاماً همان آراگونيت نيست.
اونیکس
از لحاظ زمين شناسي سنگ مرمر به سنگ آهک دگرگونه و به نام Marble و Onyx اطلاق مي شود وليکن از لحاظ تجاري به نام سنگ مرمر و مرمريت و با ترکيب سنگ آهک دگرگونه يا نادگرگون و دولوميت مي باشد.
مرمريت درشت بلور، سفيد يا خاكستري روشن تا كرم را اصطلاحاً سنگ چيني مي نامند. (سنگ ساختمانی)
آراگونيت
آراگونيت يکي از عمده ترين کاني هاي کربناته است. سيستم ارتورومبيک با بلور هاي سوزني و با کلسيت پلي مورف است يعني هردو داراي ترکيب يکسان اما ساختار بلوري متفاوت هستند.اين کاني در زمان هاي طولاني زمين شناسي پايدار نيست و به کلسيت تبديل مي شود.