مزیت استفاده از کانکس ها

با توجه به اين مزيت ها و قيمت زياد مصالح ساختماني در زمان حاضر شاهد اين موضوع مي باشيم که حتي در بسياري از ساخت و ساز ها نيز از کانکس هاي آماده به جاي بخش هايي از ساختمان ها اضافه مي شود. حتي با توجه به اطلاعات زيادي که بدست آماده است امروزه در بسياري از ساخت مسکن هاي شهري نيز در کلان شهر هاي ايران از صنعت کانکس و اتاق هاي از پيش ساخته استفاده شده است، و با توجه به راحتي نسب کانکس و همچنين مقاومت مناسب آن شايد در آينده اي نزديک مثل کشور هاي اورپايي شاهد ايجاد خانه هاي مسکوني که با صنعت کانکس سازي ايجاد شده اند، باشيم.
مزيت هاي کانکس:
قيمت مناسبتر نسبت به مصالح ساختماني
قابليت جا به جايي و يکبار مصرف نبودن کانکس ها
سرعت در ساختن آنها
مي توان حتي از آن به صورت ثابت استفاده نمود
کانکس ها ضد آب مي باشند
سبک بودن و در عين حال مقاوم بودن
مي توان نماي داخلي و ظاهري آن را در سريعترين زمان تغيير داد
ضد رطوبت مي باشند
کف آنها اغلب از سراميک و ضد آب مي باشد
تميز کردن درب ها و ديوار هاي آن بسيار راحتر از يک بنا سنتي مي باشد
قابليت ساخت آنها ضد زلزله
ضد زنگ بودن آلياژ آنها
و...