مقایسه صنعت کانکس سازی با ساخت و ساز سنتی

در اين مقاله مي خواهيم به بررسي و مقايسه ساخت و ساز با روش هاي قديمي و ايجاد يک بنا با صنعت کانکس سازي بپردازيم.
براي اين موضوع بايد معايب و مزاياي اين دو نوع ساخت و ساز را با هم مقايسه نماييم.

ساخت و ساز سنتي :
در اين نوع ساخت و ساز شايد بتوان گفت مزيت اصلي آن نسبت به روش هاي ديگر ساخت و ساز، تنوع زياد در طرح و ايجاد بنا مي باشد. اما در ذيل چند مورد از مزيت ها و معايب ساخت و ساز سنتي را براي شما عنوان مي نماييم.
تنوع بالا
مقاومت بالا
ايجاد طبقات زياد
هزينه ي بالا
زمان اجراي پروژه بسيار زياد خواهد بود

ساخت و ساز با صنعت کانکس سازي:
سرعت اجراي پروژه بالا مي باشد و در بسياري موارد زمان اجرا کمتر از چند هفته مي باشد.
هزينه بسيار پايين
مقاومت بسيار بالا
کمترين آسيب در هنگام زلزله
با توجه به مواردي که در بالا به شما ارائه نموديم، حال خودتان مي توانيد تصميم بگيريد که کدام ساخت و ساز مناسب حال شما مي باشد. اما در دنياي مدرن امروز بسياري از سازه هاي جديد از صنعت کانکس سازي براي ايجاد بنا مخصوصا در اندازه هاي کوچک و در سازه هاي فروشگاهي و ويلايي استفاده مي نمايند.