کانکس ویلایی

کانکس ويلايي مي بايستي تمامي امکانات رفاهي همانند خواب ، سرويس حمام وبهداشتي ، آشپزخانه ، انبارک و کمد ديواري وديگر امکانات ضروري را در بر داشته باشد .
کانکس ويلايي با توجه به کاربري تعريف شده آن مي بايستي داراي يک سري از مشخصه هاي ويژه همانند ارتفاع بلند دست کم ??? از کف کانکس ، ضد صدا بودن کار ، ضد سرما و گرما بودن کار و ديگر موارد که مي بايستي مورد توجه قرار گيرد.
کانکس ويلايي معمولا براي نقاط تفريحي مورد استفاده قرار ميگيرد . همچنين استفاده کانکس ويلايي براي نقاط تفريح و مکا نهايي که
ثعبل عبور بوده يا احتياج به ساخت سريع مي باشد مورد استفاده قرار ميگيرد .
مصالح بکار رفته در کانکسهاي ويلاي بسيا متنوع تر از مصالح سنتي مي باشد
منبع: کانکس