ویژگی های کانکس کامپوزیت

کانکس هاي کامپوزيت در واقع همان کانکس هاي ديگر هستند که در نماي آنها از ورق هاي کامپوزيت استفاده شده پس اگر بخواهيد ويژگي هاي اين کانکس ها را بدانيم در ابتدا بايد ويژگي هاي ورق هاي کامپوزيت را بشناسيم که در اين مقاله اين ويژگي ها را براي شما بيان خواهيم کرد.
کامپوزيت به سه دسته CMC , PMC , MMC تقسيم مي شوند که به ترتيب کامپوزيت با پايه فلزي ، پليمري و سراميکي مي باشد که در کشور ما بيشتر کامپوزيت با پايه فلزي استفاده مي شود.

ويژگي هاي ورق هاي کامپوزيت:
سبک بودن ، انعطاف پذيري ، تنوع رنگ و رنگ مقاوم کوره اي ، مقاوم در برابر زلزله و بادهاي شديد و قابليت شستشو راحت.
هزينه نصب و اجراي آن نسبت به ديگر نماها مناسب تر است همچنين سريع تر نصب مي گردد.
همچنين کامپوزيت در برابر شرايط جوي ، فرسودگي مقاوم و عايق حرارتي و صوتي نيز هست.
وزن کامپوزيت نسبت به نماهاي ديگر سبک تر ولي مقاوم تر است.
کامپوزيت بسيار بهداشتي است و در مقابل حشرات و قارچ ها مقاوم است .
يکي ديگر از ويژگي هاي کامپوزيت قابل بازيافت بودن است پس از نماهاي محافظ طبيعت به شمار مي آيد.
در صورت صدمه ديدن بخشي از نما به راحتي مي توان آن بخش را تعويض نماييد.
منبع: اي کانکس