آشنایی با ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین

عملیات خاکی
• اصولا هر نوع جابجایی خاک از نقطه ای به نقطه دیگر به منظور ایجاد شکل و وضعی مشخص ( یا در حالت خاص تخلیه خاک از محیط ) را عملیات خاکی گویند .

انواع خاکبرداری با توجه به نوع مصالح و خاک
• خاکهای نباتی یا سطحی
• زمینهای طبیعی قابل کشت ( زمینهای کشاورزی )
• زمینهای سنگی ( صخره ای )
• زمینهای باتلاقی
• زمینهای طبقه بندی نشده
خاکبرداری خاکهای نباتی یا سطحی

• عبارتست از برداشتن خاک زمین و تخلیه محیط از هر نوع پوشش گیاهی ، این لایه از سطح زمین در واقع حافظ ریشه گیاهان و درختان بوده و از رطوبت بیشتری نسبت به لایه های پایین تر از خود برخوردار است . وجود رطوبت کم در لایه های پایین باعث تسریع در خاکبرداری می گردد .
• پس برای راحتی و سرعت عمل ، بهتر است این لایه خاک در ابتدای هر عملیات خاکی برداشته شده و در جایی انبار گردد تا در فرصت مناسب از محوطه خارج گردد
خاکبرداری در زمینهای طبیعی قابل کشت
( زمین های کشاورزی )

• منظور خاکبرداری قسمتی از سطح زمین است که بلافاصله پس از خاک نباتی ( یا سطحی ) قرار دارد . این خاک می تواند در خاکریزهای بدنه و بی راه ها استفاده شود و براحتی توسط اسکریپر و سایر وسایل خاکبرداری قابل برداشت می باشد .

خاکبرداری در زمینهای سنگی ( صخره ای )
خاکبرداری در نوعی از زمین است که جز به کمک مته و انفجار میسر نمی باشد ( معمولا به قطعه سنگهای بزرگتر از 4/0 متر مکعب صخره گفته می شود ) . زمینهای صخره ای در مقایسه با زمینهای کشاورزی دارای مشکلات بیشتری هستند زیرا زمانیکه زمینهای کشاورزی شخم ( ریپر ) و دیسک زده شوند براحتی قابل حمل و بارگیری می شوند ، درصورتیکه در زمین های صخره ای مسئله برداشت و بارگیری خاک به سادگی زمین های کشاورزی نیست . همچنین خاک زمینهای نوع صخره ای در خاکریزی بدنه راه ها باید در لایه های نسبتا ضخیم تری نسبت به خاکهای کشاورزی ریخته شوند ، ( معمولا 45 سانتیمتر ) در صورتیکه از خاکهای کشاورزی می توان در لایه های کم عمق بر روی یکدیگر در ساخت این خاکریزها استفاده کرد
خاکبرداری در زمینهای باتلاقی

• برداشت خاکی است که دارای مقدار بیش از حد رطوبت و خاک غیر مطلوب می باشد . نرمی این نوع خاک توسط مقدار آب موجود در آن مشخص می گردد . بدلیل پایدار نبودن این نوع خاک در زیر بار ، از آن در جاده ها کمتر می توان استفاده کرد ، مگر آنکه با اضافه کردن مصالح دیگر پایدار گردند . ( آب موجود در خاک را بوسیله اضافه کردن مصالح دیگر به آن عملا کم می کنند )


خاکبرداری در زمینهای طبقه بندی نشده
• برداشت مخلوطی از خاکهای نباتی ، طبیعی ، سنگی و باتلاقی می باشد که بدون توجه به نوع مصالح استخراج شده صورت می گیرد . در واقع غالب خاکبرداریها بصورت فوق انجام می شود زیرا عملا تشخیص دادن چند نوع خاک از یکدیگر مشکل میباشد

انواع خاکبرداری
• تیغ زدن
• زه کشی
• احداث پلها
• احداث کانالها
• پی کنی
• معادن خاک مورد نیاز جاده سازی ( قرضه ها )