انواع کانتينر

کانتينر ها از بدو پيدايش خود يعني حدود نيم قرن قبل تاکنون تحولات ساختاري فراواني را پشت سر گذاشته اند. کانتينرها ابتدا از چوب ساخته مي شد که هنوز نوع چوبي آن وجود دارد. امروزه اغلب کانتينرها از آهن ساخته شده است. کانتينر هايي که از فايبر گلاس ساخته شده وجود دارد که ضمن مقاوم بودن بسيار سبک و جابجايي آن ساده تر است.در سالهاي اخير کانتينر هايي از جنس آلومينيوم به بازار عرضه شده که بسيار مقاوم و سبک است.کانتينر هاي يخچالي داراي اسکلت دوجداره هستند و به همين دليل درجه حرارت را ثابت نگه مي دارند و بدين طريق از فساد محصولات و مواد غذايي جلوگيري مي شود.توليد و ساخت کانتينر ها ضمن اينکه از استانداردهاي بين المللي تابعيت مي کند بايد براساس معيارهاي سازمان بين المللي استاندارد باشد.کانتينر ها را مي توان از نقطه نظر ابعاد وزن اندازه به شرح زير طبقه بندي نمود..
با توجه به جدول ذکر شده در بالا انواع متفاوتي از کانتينر توليد مي شود که براي مصارف گوناگون در شبکه حمل و نقل مورد استفاده قرار مي گيرد. البته کانتينر هايي با ارتفاع بيشتر از آنچه که در جدول بالا ذکر گرديده وجود دارد.