کانکس تاشو

ايده کانکس تا شونده به دليل حمل آسان تر و همچنين گنجايش کم تر در زمان انبار کردن اين کانکس ها داده شد. از قابليت هاي اين کانکس ها مي توان به اين موارد اشاره کرد: سبک ودر عين حال مقاوم بودن ، عايق حرارت و صدا ، قابليت اتصال آسان به همديگر براي ايجاد فضاي بيشتر و قابليت پارتيشن بندي و طراحي داخلي .

اين دسته کانکس ها براي حمل به مکانهاي صعب العبور بسيار مناسب است و همچنين براي زمانهايي که به سرعت مي خواهبد کانکس شما نصب و آماده بهر برداري شود انتخاب خوبي است.

از کانکس هاي تاشو در مواقع بروز حوادث مانند سيل ، زلزله و... بسيار استفاده مي شود. اغلب کانکس هاي که توسط حلال احمر استفاده مي شود از نوع کانکسهاي تاشو مي باشد.
منبع: اي کانکس