ایجاد طرح بر روی وسایل منزل

کاغذ ديواري هاي کهنه را دور نيندازيد وآنها را به شکل ديگري استفاده کنيد.طرح هاي خلاقانه ما را تنها با يک رل کاغذ ديواري يا حتي کمتر امتحان کنيد.

روي ميز
ميز را با 2لايه رنگ فلزي و بعد با يک لايه لعاب فلزي براي براق شدنش رنگ کنيد.صبر کنيد تا خشک شود.قسمتي از کاغذ ديواري قديميتان را به اندازه روي ميز ببريد.ميز را با چسب دکوپازي بپوشانيد و بعد کاغذها را روي آن جايگذاري کنيد ودوباره آن را باچند لايه چسب دکوپازي بپوشانيد(قبل از انجام مرحله بعدي اجازه بدهيد روکش خشک شود)

کابينت براي ظروف
يک کتابخانه با در شيشه اي تنها با يک رل کاغذ ديواري به کابينت ظروف تبديل ميشود.بعد از برداشتن پايه ها ودرها،کتابخانه را بتونه کاري کنيد وبعد ان را رنگ کنيد. وقتي خشک شد سطح بيروني را با کاغذ ديواري تزئين کنيد و چرخ هاي کوچک را در انتهايش جايگذاري کنيد و درها را دوباره سر جايش قرار دهيد.

تزيين کمد لباس:
داخل کمد لباس را ميتوانيد با کاغذ ديواري هماهنگ با رنگ ديوار بپوشانيد و بعد گيره هاي آويز لباس را نصب کنيد . هماهنگي زيبايي ايجاد کنيد

ايجاد اثر جديد
براي ايجاد يک پانل يا پاراوان زيبا بدنه آنرا ميتوانيد خريداري کنيد و براي داخل آن از يک کاغذ ديواري هماهنگ با رنگ ديوار استفاده نماييد


تاج تخت را باکاغذ ديواري تزئين کنيد
با استفاده از کاغذ ديواري با طرح سنتي ميتوانيد تاج مسطح و صاف تخت را تزئين کنيد.کاغذ ديواري را به اندازه تاج تخت ببريد.آن را مطابق با دستورالعمل هاي گفته شده بچسبانيد.

تزئين کردن اتاق
يک کابينت دور انداختني با رنگ هاي رز صورتي و چسباندن کاغذ هاي گلدار به درون وبيرون آن دوباره قابل استفاده ميگردد.سخن ويراستار: با چسباندن قلاب هاي لباس و قلاب هاي فنجان به ديوار کابينت مي توانيد جواهراتتان را به طور سازماندهي شده نگهداري کنيد.

سطح و ظاهري جديد
با بريدن کاغذديواري به اندازه کابينت هاي کهنه،آن ها را زينت و جلا ببخشيد.براي به روز کردن کابينت هاي کهنه ابتدا آن ها را رنگ کنيد.بعد با چسباندن کاغذديواري با رنگ هاي هماهنگ از خود سليقه به خرج دهيد.براي کاغذهاي ديواري قابي تهيه کنيد وآن ها را در قاب ها جاي بيندازيد.

نو نما کردن دراور
ما براي تبديل يک دراور خسته کننده به دراور نوتر از کاغذهاي گلدار استفاده کرديم.طرح دار کردن کردن سايبان چراغ خواب ها نيز با اين کاغذها امکان پذير است.فقط کاغذ را کمي بزرگتر از سايبان ببريد.کاغذ را ببريد وآن را به آرامي فشار دهيد تا چرو کهايش صاف شود.صبر کنيد خشک شود بعد کاغذهاي اضافي را با چاقوي مناسب ببريد.ميتوانيد با بريدن کاغذديواري ها به اندازه تابلوهاي نقاشي ،تابلوهاي کهنه را بپوشانيد.

هنر شيک
با کارهاي هنري وسنتي روحي تازه گيريد.يک تابلوي نقاشي را با کاغذديواري بپيچيد وان را با گيره اي به ديوار بزنيد.يک نل قول يا جمله مورد علاقه تان را چاپ کنيد،آن را از درون کاغذ در آوريد وبر روي کاغذديواري بچسبانيد.
تاقچه کوچکي براي يک گلدان سبک درست کنيد،براي اين کار يک قطعه چوب را به انتهاي تابلو متصل کنيد.

وصله دوزي
از بين کاغذديواري هايي که ميخواستيد به سطل زباله بيندازيد،قسمتهايي را که با هم جفت و جور هستند ببريد.بدين ترتيب ميتوانيد يک ديوار وصله دوزي شده شگفت انگيز ايجاد کنيد.
به اسلايد بعدي برا نحوه و دستورالعمل هاي انجام اين کار نگاه کنيد.