چگونه نوع کامیون در اتوبار و باربری انتخاب می شود؟

باربري تهران- يکي از مسائل مهمي که در هنگام اسباب کشي ( اثاث کشي ) و حمل و نقل بارها بايد به آن توجه کردانتخاب کاميون است که بسته به نوع بار و تعداد اسباب مي تواند انتخاب شود. بارهايي که بوسيله اتوبارها و موسسات باربري جابجا مي شوند به چند نوع زير دسته بندي مي شوند.

1) وسايل با وزن کم ولي حجم بالا
مثل: ميز و صندلي، مبلمان، کمد و غيره
براي باربري اين نوع بار از کاميون هاي سقف چادردار يا فلزي استفاده مي شود. در داخل اين کاميون ها به ميزان لازم ضربه گير حبابدار و پتو و کارتن براي جلوگيري از صدمه خوردن لوازم قرار دارد.

2) وسايل با حجم کم و وزن زياد
مثل: مايعات، گاو صندوق، فلزات و غيره
مي توان از وانت نيسان براي حمل اين وسايل در اتوبار و باربري استفاده کرد. 

منبع: شمال بار