بار گنج يا كانتينر چیست؟

بار گنج يا کانتينر جعبه بزرگي است با ابعاد استاندارد جهاني كه كالا در آن قرار داده ميشود و آن را با وسايل نقليه مختلف جا بجا ميكنند. محفظه‏اي است بشكل مكعب مستطيل ، فلزي و يا تركيبي از آلياژهاي ديگر كه براي حمل و نقل و انبار كردن كالاي عمومي از آن استفاده ميشود و به نحوي طراحي شده است كه كالا را در برابر عوامل جوي ، پارگي، سائيدگي و سرقت محافظت ميكند و قابل تفكيك از وسايل حمل و نقل بوده و بعنوان يك محموله واحد نيز قابل جابجائي است .

معمولا كف كنتينر هاي با كيفيت بالا از چوب ميباشد كه گر چه باعث بالا رفتن قيمت كانتينر ميشود اما موجب ميشود كه كانتينر مستحكم تر و انعطاف پذيرتر باشد تا كالا با امنيت بيشتري جابجا و حمل شود. زادگاه کانتينر کشور امريکا است و به همين دليل ابعاد کانتينرها را با واحد فوت (Foot) بيان مي کنند. كانتينر ها ي20 فوت و 40 فوت بيشتر از انواع كانتينر هاي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرند.

مشخصات كلي كانتينر بشرح زير ميباشد :
- داراي مشخصه‏اي ثابت بوده و استحكام آن كافي براي استفاده‏ها مكرر ميباشد .
- طوري طرح ريزي و ساخته شده كه ميتوان حمل كالا را با هر يك از وسايل ديگر حمل و نقل به سهولت انجام داد .
- بايد مجهز به وسايلي باشد كه سرعت جابجائي را افزايش دهد بويژه هنگام انتقال كالا از يك وسيله حمل و نقل به ساير شيوه‏ها .
- به نحوي طراحي شده باشد كه تخليه و بارگيري كالا بسهولت انجام گيرد .

ويژگي هاي حمل ونقل کانتينري:
محافظت کالا در برابر حوادث طبيعي از جمله باران و آفتاب
کاهش خسارت ناشي از شکستگي ? خراب شدن يا سرقت
کاهش هزينه هاي بسته بندي ? تخليه ، بارگيري کالا و ترخيص کالا
حمل يک جاي كالا در کانتينر با توجه به ظرفيت آن
حداکثر بهره گيري از فضاي مفيد وسايل حمل
ايجاد ايمني و تعادل بهتر و سريعتر در کشتي
راحتي صفافي کانتينردرمحوطه ها و کشتي