تخفیف مالیاتی در کانادا

در این مطلب می خواهیم در رابطه با قانون جدیدی که در رابطه با تخفیف مالیاتی دولت فدرال برای خانواده ها مطرح کرده است صحبت کنیم . مسئله ی مالیات در کانادا دارای اهمیت بسیاری است. مهاجرت کانادا
مسئله ی مالیات در کانادا دارای اهمیت بسیاری است . کانادایی ها از اوایل ماه فوریه هر سال تا آخر ماه آوریل فرم های مالیاتی خود را پر می کنند . این فرم ها Tax return یا بازگشت مالیاتی می گویند . معمولا در این فرم مجموع مالیات ها در آمد و هزینه های سال را در نظر می گیرند .
در کانادا مالیات ها به چهار گروه تقسیم می شوند : مالیات بر درآمد ، مالیت بر فروش ، مالیات بر ملک و مالیات بر ارزش افزوده .
اخیرا تخفیف مالیاتی تازه ‌ای را دولت فدرال کانادا ارئه کرده است، این طرح با عنوان تخفیف مالیاتی خانواده یا family tax cut مطرح شده است که در این طرح به افراد این اجازه داده می شود که، فرد در هنگام پر کردن اظهار نامه ی خود ، حداکثر مبلغ ۵۰ هزار دلار از درآمد خود را می تواند به همسرش که درآمدی ندارد یا درآمد کمتری نسبتا دارد منتقل کند در این حالت هر 2 نفر مشمول تخفیف مالیاتی می شوند.
این تخفیف مالیاتی را، برای خانواده ‌هایی در نظر گرفته اند که بچه‌ هایی زیر 18 سال داشته باشند. با ارائه ی این طرح در واقع خواسته اند به خانواده ‌هایی کمک کند که یکی از والدین خانه ‌دار می باشد و یا درآمد خیلی کمی دارد.

چطور می تواند برای دریافت تخفیف مالیاتی خانواده اقدام کرد؟
شما می توانید با کمک نرم ‌افزارهای معتبر محاسبه مالیات، اظهارنامه ی ‌خود را‌ کنید، در بسیاری از آنها این کار به صورت خودکار این کار انجام می شود. برای مثال می ‌توانید از نرم ‌افزار مجانی SimpleTax استفاده کنید که کار شما را بسیار راحت تر خواهد کرد.

این نکته قابل ذکر است که هر 2 والدین باید هم زمان اظهارنامه ‌های مالیاتی خود را پرکنند تا از این تخفیف بتوانند استفاده کنند؛ زیرا با ایجاد هر تغییر بر در درآمد یکی از والدین، بر وضعیت نفر دوم هم تاثیر می‌ گذارد.
منبع: پیکاپ ویزا