خرید کانتینر

کانتينر در ارتفاعات ??/? و ??/? و بيشتر حتي بدون سقف هم ساخته ميشود تا کالاهاي خاص و کم و زياد شدن وزن کالا با کانتينر به صرفه باشد تمام پيش بيني ها در نظر گرفته ميشود تا از کمترين هزينه با بهترين کيفيت در ساختن كانتينر به عمل آيد که هم در حمل کالا ها از فاصله هاي کم و دور به راحتي انجام ميشود و استحکام و مقاوم بودنش با تحمل بار در تندهاي زياد را دارد و به هيچ وجه نبايد مشکلي در جوشکاري ودرزگيري و آببندي باشد که ?% فکر استفاده کننده در حمل کالاي خود با نگراني نداشته باشند.

کانتينرهايي که ساخته ميشود با يخچالهاي گازي روي تريلر نصب ميشود و محصولات خاص که احتياج به نگهداري در دماي زير صفر را دارند را جا به جا ميکنند و اين نوع کانتينر ها از نوع همان پانلهاي با عايق تزريقي ميباشند و دقيقا” در ابعاد کانتينر ساخته ميشود با دربهاي مخصوص و واشر بندي در جذب شدن که هيچ روزنه اي نداشته باشد و به محصول صدمه اي نزند در کل استفاده از کانتينر در حمل و نقل هاي کالا در تمام نقاط کشور ايران استفاده شده است و اين نوع جابه جايي ها و استفاده از کانتينرها مورد قبول