اسباب کشی حرفه ای بوسیله کارگران حرفه ای

در گذشته هنگام اسباب کشي افراد فاميل به کمکمان مي آمدند و کار اسباب کشي خيلي ساده تر از اينها بود. ولي امروزه به خاطر گرفتاري آدمها و دورتر شدن افراد فاميل از همديگر اين کار خيلي سخت شده و بهتراست براي اسباب کشي از روش هاي ديگر استفاده کرد. باربري تهران

اسباب کشي با کاميون يا وانت؟
براي اسباب کشي مي توانيد از خاورهاي بزرگ يا وانت استفاده کنيد. براي شروع کار بايد تعداد و اندازه وسايل خانه را بررسي نماييد و بر اساس آن خاور يا وانت را انتخاب کنيد. براي باربري بهتر است يک گشت کوتاه در آگهي نامه هاي روزنامه ها بزنيد و به بخش اتوبار و باربري مراجعه کنيد. در اين قسمت شرکت هاي حمل بار و اتوبارهاي زيادي مشاهده خواهيد کرد که در مناطق مختلفي کار مي کنند. بسياري از اين اتوبارها به همراه وانت يا خاور کارگر حرفه اي اسباب کشي هم دارند و در صورتيکه درخواست نماييد مي توانند کارگران حرفه اي در زمينه بسته بندي و حمل بار ارسال نماييد. کارگران باربري هم با توجه به حجم اسباب و وسايل شما جهبه هايي را براي بسته بندي اسباب و وسايل خانه در نظر مي گيرند و هنگام بردن بارها به وانت يا خاور کاملا مراقب هستند که اسباب شما آسيب نبينند و ديگر احتياجي به تماس با اقوام خود براي کمک به اسباب کشي نداريد.
منبع: شمال بار