دانشجویان برای اسباب کشی با کدام اتوبار یا باربری تماس بگیرند؟

کساني که در دانشگاه قبول مي شوند و دور از خانواده بايد زندگي کنند بايستي براي خود اسباب و اثاثيه مستقل داشته باشند. اين اسباب و وسايل خيلي کمتر از وسايلي است که يک خانواده آنها را تهيه مي کند ولي در هر صورت بايستي براي حمل و نقل آن فکري شود. با توجه به اينکه اتوبار براي حمل وسايل و اسباب کشي از ماشين هاي متفاوتي استفاده مي کنند بهتر است دانشجويان براي اسباب کشي اول با يک اتوبار يا باربري تماس بگيرند و حجم وسايل خود را به آنها بگويند در اين صورت راننده اتوبار مي تواند به شخص مورد نظر مشاوره لازم را بدهد که آيا از وانت براي حمل بار استفاده کنند يا از نيسان. در هر صورت بهتر است دانشجويان از بردن وسايلي که نياز فوري به آنها ندارند خودداري کنند. در اين صورت براي باربري يک وانت کوچک هم مي تواند مناسب باشد. باربري تهران
منبع: شمال بار