دفع زباله در کلاردشت

فروش ويلا در کلاردشت- ما، چند سال پيش نامه نگاري هاي بسياري در اين مورد با شهرداري و شوراي شهر کلاردشت، ميراث فرهنگي مازندران، و مسوولان ديگر داشتيم و حتي در يک سفر، دکتر عمراني را که از پيش کسوتان موضوع بازيافت در ايران است، ضمن هماهنگي قبلي با شهرداري، به کلاردشت برديم که آقاي شهردار خود به جلسه نيامد و حتي پيش بيني سالن نشست را هم نکرده بود!
با دوستان کوه نورد و طبيعت دوست کلاردشتي، طرح هايي را تهيه کرديم و به مسوولان شهر کلاردشت ارايه داديم، و مقاله ها و گزارش هايي در اين زمينه به رسانه ها داديم، اما اين کارها ثمر زيادي نداشت و زباله هاي اين منطقه همچنان در جنگل زيبا (يا سابقا زيباي) عباس آباد تخليه مي شود و موجب مرگ درختان و جانوران بسيار و آلودگي شديد رودخانه ي عباس آباد مي شود.
جاي تاسف است که در کشوري با اين همه ادعا در زمينه ي پيشرفت هاي علمي و...، پسماندهايي که مي تواند به چرخه ي توليد برگردد و ثروت توليد کند، اين چنين مايه ي تخريب ميراث طبيعي است... .