قبل از اسباب‌کشی باید کارهای خانه تمام‌شده باشند

اگر کارهاي خانه‌ي جديد هنوز تمام نشده است بهتر است اسباب‌کشي خود را کمي عقب بيندازيد، زيرا کار در خانه زماني که خودتان هم در آن ساکن هستيد سخت است. حتي کارهاي کوچک مانند طراحي يک ديوار يا نصب کابينت بايد قبل از آمدن شما تمام شده باشد. در صورت امکان صبر کنيد تا کارها تمام شوند، عجله نکنيد. اتوبار

هر بار از يک قسمت خانه شروع کنيد
همه‌ي جعبه‌ها را همزمان باز نکنيد، هر بار از يک نقطه کار خود را شروع کنيد. بهتر است از اتاق نشيمن که درب خانه به آن باز مي‌شود کارتان را شروع کنيد. سپس به‌نوبت سراغ اتاق‌هاي ديگر برويد. مي‌توانيد براي چيدن وسايل از دوستان خود نيز کمک بگيريد. بهتر است اتاق‌خواب را شما و همسرتان بچينيد زيرا فضايي شخصي است و بايد توسط خودتان به آن رسيدگي شود.