مرحله های تقاضای ویزاهای موقت کانادا

در اين مطلب مي خواهم در رابطه با مراحل درخواست ويزاي کانادا توصيه هايي بکنم تا از هر گونه ديرکردي در بررسي پرونده هاي متقاضيان جلوگيري شود. مهاجرت به کانادا
براي اقدام جهت دريافت ويزا دو روش وجود دارد:

روش اول: تقاضا به صورت آنلاين
قدم اول: در بايد ابتدا تقاضانامه ي خود را به صورت آنلاين ارسال کنيد. زماني که شما شامل سيستم بيومتريک شديد، از پرداخت وجه جهت سرويس بيومتريک لطفا اطمينان کامل حاصل نماييد.
قدم دوم: بايد براي ارائه ي مشخصات بيومتريک خود به دفاتر وک مراجعه نماييد. دفاتر وکي که در ترکيه در شهر هاي آنکارا و استانبول وجود دارد به سيستم ثبت اطلاعات بيومتريک مجهز مي باشند. براي يافتن ليست مراکز و دفاتر وک مي توانيد به وبسايت سي آي سي مراجعه نماييد. ابته توجه داشته باشيد که نيازي به پرداخت هزينه ي خدمات اصلي وک در اين مرحله نيست، زيرا 85 دلاري که بابت بيومتريک مي پردازيد، اين خدمات را نيز شامل مي شود. با توجه به اين هزينه ي مذکور، هزينه ي خدمات جانبي را شامل نمي شود.
قدم سوم: هنگامي که بخش ويزا پاسپورت شما را خواستند، بايد پاسپورت خود را به مرکز وک اوليه اي که اطلاعات بيومتريک شما در آن ثبت شده ارسال نماييد. اگر پاسپورت خود را به يک مرکز وک ديگري ارسال کنيد مجبور مي شويد که هزينه ي اضافي بپردازيد در واقع يعني هزينه ي انتقال پاسپورت مي پردازيد. با استفاده از خدمات ويزاي وک در ارسال پاسپورت توجه داشته باشيد که ، مي توانيد به صورت آنلاين آن را مي توانيد پيگيري نماييد.

روش دوم : شخصا و از طريق وک
قدم اول: اگر شما شامل سيستم بيومتريک شده ايد، بايد هزينه ي سرويس بيومتريک را بپردازيد که 85 دلار کانادا مي شود.
قدم دوم: در اين حالت بايد شخصا تقاضا نامه ي خود را به مرکز وکي که به سيستم اخذ داده هاي بيومتريک مجهز مي باشد ارائه و تحويل دهيد. دفاتر وکي که در ترکيه در شهر هاي آنکارا و استانبول وجود دارد به سيستم اخذ و ثبت اطلاعات بيومتريک مجهز مي باشند. شما مي توانيد با مراجعه به وبسايت سي آي سي ليست مراکز و دفاتر وک را بيابيد. زماني که تقاضانامه هاي خود را به وک تحويل مي دهيد مي توانيد هم زمان اطلاعات بيومتريک خود را نيز به اين دفاتر ارائه دهيد. در اين روش هم ديگر نيازي به پرداخت هزينه ي خدمات اصلي وک نيست، زيرا 85 دلاري که براي بيومتريک مي پردازيد، اين خدمات را نيز شامل مي شود. با وجود اين مسئله اين هزينه شامل هزينه ي خدمات جانبي نمي شود.
قدم سوم: هنگامي که از سوي سفارت پاسپورت شما خواسته شود، دستور العملي را که همراه با درخواست پاسپورت دريافت مي کنيد در زمان ارسال پاسپورت ، دنبال نماييد.


آيا امکان دارد براي تقاضاي ويزا شخصا به بخش ويزاي سفارت مراجعه کرد؟
براي بسياري از افراد در هنگام تقاضاي ويزاي کانادا اين سوال پيش مي آيد. اگر شخصا و مستقيما مي خواهيد به بخش ويزاي سفارت مراجعه کنيد، براي ارائه ي مشخصات بيومتريک خود باز هم نياز است که خودتان در مرکز وک حضور داشته باشيد. با توجه به مشکلاتي در پي تقاضاي ويزاي کانادا امکان دارد ايجاد شود و براي جلوگيري از هرگونه ديرکردي ، توصيه مي کنم که از طريق آنلاين و يا شخصا از طريق وک اقدام به عمل آوريد. همکاران ما در ايران آنکارا مي توانند راهنمايان مناسبي در اين مسير براي شما باشند.