چهار اشتباه متداول مهاجرین کانادا

کشور کانادا داراي بيش از 60 برنامه مهاجرتي است که هر يک از آنها براي پذيرش متقاضيان داراي معيار هاي خاصي است. کشور کانادا داراي بيش از 60 برنامه مهاجرتي است که هر يک از آنها براي پذيرش متقاضيان داراي معيار هاي خاصي است.
کشور کانادا داراي بيش از 60 برنامه مهاجرتي است که هر يک از آنها براي پذيرش متقاضيان داراي معيار هاي خاصي است. وزارت مهاجرت و شهروندي کانادا در تلاش است تا برنامه ي مهاجرتي که شرايط آن بسيار واضح باشد را طراحي کند، اما با اين وجود هر ساله تعداد زيادي از درخواست هاي متقاضيان بدليل اشتباهات آنها برگردانده يا رد مي شود. مهاجرت به کانادا
معمولا اين اشتباهات بطور تصادفي توسط متقاضيان رخ مي دهد. در بعضي مواقع اين اشتباهات قابل اصلاح هستند و مي توان درخواست اقامت را دوباره ارائه نمود. اما گاهي ممکن است يک اشتباه جبران ناپذير باشد و فرد متقاضي شانس خود را براي دريافت اقامت کانادا از دست بدهد.
چهار اشتباهي که به طور متدوال متقاضيان ويزاي اقامت دائم کانادا، ويزاي موقت کاري و گاهي اوقات ويزاي گردشگري ممکن است دچار آن شوند را در زير عنوان کرده ايم:

1- وجود تناقض در تاريخ هاي شخصي و تحصيلي
در برنامه هاي اقامت دائم، اقامت هاي موقت در هنگامي که مي خواهند درخواست خود را ارائه دهند بايد جزئيات کامل تاريخ سفر، تاريخ هاي شخصي و يا تاريخ هاي تحصيلي خود را فهرست نمايند. در محاسبات زماني نبايد کوچکترين اشتباهي انجام گيرد. حتي فاصله ي زماني يک هفته اي هم بايد بطور دقيق محاسبه شود. براي جلوگيري از اين اشتباهاتي که ممکن است رخ بدهد به طور مثال در قسمت تاريخ سفر ها بايد حتي بايد کوتاه ترين تاريخ سفرهايتان را نيز ذکر کنيد و براي سابقه ي شخصي خود حتي کوتاه ترين زمان بيکاري خود را هم ذکر کنيد. شما بايد چندين بار درخواست خود را بررسي کنيد تا از درستي آن مطمئن شويد تا تمام تاريخ ها را درست ثبت شده باشد. زيرا تمامي اين تاريخ ها با مدارک شما پيوست داده مي شود، که براي تشخيص صحت آن ها تطبيق داده خواهند شد.

2- کافي نبودن نمرات آزمون زبان
داشتن حداقل يک مهارت در اکثر برنامه هاي مهاجرتي اقامت دائم کانادا به عنوان يک شرط وجود دارد. اگر فرد متقاضي نمره ي زبان کمتر از حداقل نمره تعيين شده را داشته باشد شرايط ارائه درخواست براي ويزا را نخواهد داشت. براي جلوگيري از اين اشتباه بايد آگاهي کامل از شرايط مربوط به نمره ي تعيين شده براي توانايي زبان را کسب کرد و از صحت آن به طور کامل مطمئن شد.

3- فهرست کردن وابستگاني که نمي توانند در ليست باشند
تنها همسران ،فرزندان و فرزندان خوانده ها جزء وابستگان اصلي در برنامه هاي اقامت دائم کانادا به حساب مي آيند .با اين حال بعضي از متقاضيان دچار اشتباه مي شوند و اسامي پدر ،مادر،خواهر يا برادر خود را نيز در ليست اسامي به عنوان وابستگان اصلي ذکر مي کنند. اين اشتباهات باعث مي شود که سرعت بررسي پرونده ها دچار تاخير شود.

4- نامه هاي استخدام که داراي شرايط لازم نيستند
در اکثر برنامه هاي مهاجرتي ارئه ي سوابق کاري فرد نياز است و نامه اشتغال جهت تاييد آن بايد ارائه شود. ارائه ي اين نامه توسط کارفرماي فعلي يا کارفرمايان قبلي صورت مي گيرد و نوع کار فرد را در آن به صورت جزئي شرح مي دهند. مواردي که در زير به آنها اشاره کرده ايم در اين نامه ها بايد رعايت شود:
درج سمت شغلي
درج ساعت کاري
درج حقوق و شرايط کاري
درج شرح وظايف شغلي
درج امضاي کارفرما
نامه پرينت شده در سربرگ شرکت
درج اطلاعات شرکت مانند آدرس و شماره تلفن

اگر اين اطلاعات در نامه ي اشتغال شما عنوان نشده باشد اين نامه به عنوان تاييديه ي سابقه ي کاري متقاضي قبول نخواهد شد.