کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی

در طراحي آشپزخانه هاي کوچک، بايد طرح ريزي بسيار دقيقي براي کوچکترين فضاها قبل از هر گونه اقدامي صورت بگيرد. کابينت گوشه آشپزخانه به دليل اينکه در فضاهاي بنظر بلا استفاده قرار مي گيرند بايد جزء مهمي از اين نقشه ريزي باشند.

مدل هايي که در عين زيبايي فضايي مناسب و کافي جهت ذخيره سازي وسايل کوچک و ضروري ايجاد مي کنند. آشپزخانه هميشه يکي از اولين اتاق هاي خانه است که بسياري از خانه دارها حتي قبل از خريدن خانه اي جديد يا بازسازي کامل منزل، تمام فکرشان را به آن معطوف مي کنند. آشپزخانه تنها اتاقي است که در آن کاربرد بايد کاملا با شکل و شمايل تعادل داشته باشد تا بهترين نتيجه ممکن براي مصرف کننده را به همراه داشته باشد.

توجه بيش از حد بر روي يک عنصر بخصوص باعث مي شود عناصر ديگر در طراحي دکوراسيون آشپزخانه ناکامل و نامناسب طراحي شوند. همچنين از آنجايي که اکثر ما آشپزخانه هايي کوچک در اختيار داريم، استفاده صحيح از قفسه ها و کابينت ها در گوشه ها و بطور کلي فضاهاي مرده به الويت اول طراحي يک آشپزخانه کاربردي و کامل تبديل مي شوند.

البته راه هاي ديگري هم براي استفاده از فضاي کنج در آشپزخانه وجود دارد اما تعداد کمي از آنها کاربرد و تاثير گذاري کابينت کشويي گوشه آشپزخانه را در خود دارند. اين کابينت ها از قفسه هاي قديمي که در گوشه آشپزخانه قرار داده مي شدند مناسب تر و راحت تر خواهند بود و در عين حال براي دکوراسيون هاي مدرن آشپزخانه نيز بسيار شيک به نظر خواهند رسيد.

بنابراين همانطور که در بالا گفتيم بهتر است قبل از هر گونه اقدامي در طراحي يا بازسازي آشپزخانه خود مدل هاي زير را با دقت بررسي کنيد تا کاربرد و زيبايي را در بهترين شرايط براي خود فراهم کنيد.