تاریخچه مختصری از استفاده ایزوگام

با گذشت زمان و آشنايي مردم از بحث ايزوله سازي و در پي آن مصرف قير براي پوشش حفاظتي و رطوبتي عاملان توزيع آن را تشويق براي بهينه كردن و ساده نمودن جابجائي و عرضه  محصولايزوگام نمود بطوري كه آن را به صورت لايه اي نازك با مقوا يا گوني كنفي نازكي با قير آغشته بعد به شكل رول در بازار ميفروختند .

اين نوع توليد به عنوان عايق پيش ساخته جاي خود را در بازار مصرف باز نمود و بعد از آن باعث شد با تغييرات بيشتري روي لايه قير و اصلاح آن بتوانند با آميخته كردن تكنولوژي اروپا و استفاده از لايه پشم شيشه ( تيشو) به جاي مقوا و لايه پلي استر براي ايجاد مقاومت كششي در آن ، لايه عايق بام (ايزوگام) را توليد نمايند .

نزديك به دو دهه است كه ايزوگام قابل مصرف براي عموم شده و به جهت سادگي نصب عدم نياز به برف روبي و سبكي وزن و ايجاد تكه كاري و لكه گيري مصرف آن رو به روز توسعه پيدا ميکند .