سنگ ساختمانی چیست ؟

سنگی که به ابعاد مورد نظر بریده شده و در ساختمان استفاده شود، سنگ ساختمانی می‌نامند.ابعاد سنگ ممکن است بر اساس نوع استفاده از ضخامت‌های کم حدود چند سانتی‌متر تا ابعاد بزرگ چند متری باشد.

سنگ ساختمانی به شکل‌های مختلف، مانند سنگ تراشیده یا مالون، سنگ لاشه ورقه ای و سنگ نما مورداستفاده قرار می‌گیرد. از سنگ لاشه مالون می توان برای ساختن پل‌ها، دیوارها، سیل‌شکن‌ها، کف کانال‌ها و بنا سازی استفاده نمود.

سنگ ورقه ای برای کف ، نما، ساخت پله ، آبنما و غیره کاربرد دارداین سنگ ها از دل طبیعت استخراج شده و زیبایی خاص و همگون با طبیعت به ساختمان و محیط اطراف آن می دهد.

به همین دلیل در سالهای اخیر سنگ های مالون – سنگ لاشه و سنگ ورقه ای مورد استقبال ویلاسازان ،شهرداری ها ،اماکن تفریحی و توریستی وپیمانکاران قرار گرفته است.