کاربرد کانکس ساندویچ پانل

در ساخت کانکس واژه پر استفاده اي را قطعا خواهيد شنيد و آن ساندويچ پانل بودن يک کانکس مي باشد.
ساندويچ پانل بودن يک کانکس مربوط به داشتن عايقي قوي در کانکس مي باشد که جلوگيري از عوامل محيطي به آن بستگي دارد.
معمولا از ساندويچ پانل ها در کانکس هايي که نياز به مقاومت بالا دارند استفاده مي شود.
مواردي از جمله استفاده در کانکس هاي اورژانس و کانکس هاي سردخانه از جمله موارد استفاده کانکس ساندويچ پانل مي باشد.
همچنين ساندويچ پانل در ساخت کانترها نيز کاربرد دارد.
به طور کلي مي توان گفت ساندويچ پانل تکنولوژي در صنعت کانکس سازي مي باشد که کاربرد فراواني در ساخت کانکس ها دارد مخصوصا که بخواهيم يک کانکس از عايق و مقاومت بالايي برخوردار باشد.
منبع: اي کانکس