استاندارهای شماره‌گذاری کانتینر

بارگُنج يا کانتينر جعبه فلزي بزرگي است با ابعاد استاندارد که کالا در آن قرار داده مي‌شود و آن را به وسيله قطار يا کشتي يا هواپيما يا کاميون حمل مي‌کنند؛ اين واژه به کاميوني که چنين جعبه‌اي را حمل مي‌کند نيز اطلاق مي‌شود. ترابري به‌وسيله بارگنج‌ها را بارگنج‌بري (Containerization) مي‌نامند. بارگنج بري سامانه‌اي چندگانه (intermodal) براي ترابري کالاست يعني داراي ايستگاه‌هايي است که در آن‌ها مي‌توان از يک شيوه ترابري به شيوه ديگر منتقل شد/ به اين گونه ايستگاه‌ها، ايستگاه‌هاي چندگانه مي‌گويند. در بارگنج‌بري آن از بارگنج‌هاي استاندارد ايزو استفاده مي‌شود. اين بارگنجهاي استاندارد قابل بارگيري در کشتي‌ها، واگن‌ها و کاميون‌ها هستند. سه درازاي استاندارد براي بارگنج‌ها وجود دارد: ?? فوت، ?? فوت و ?? فوت.

کانتينرها از نظر نوع کاربري داراي انواع مختلفي هستند که هر کدام براي يک نوع خاص از کالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. امروزه حجم بسيار زيادي از کالاها از طريق کانتينر حل مي‌شود و دلايل اصلي آن به شرح ذيل مي‌باشد:

محافظت کالا در برابر حوادث طبيعي از جمله باران و آفتاب
محافظت کالا در برابر سرقت در طول مسير حمل
راحتي تخليه و بارگيري
راحتي صفافي يا دسته‌بندي کردن کانتينر در محوطه‌ها و کشتي
استفاده بهتر از فضاي کشتي و انبار
بارشماري راحت
استاندارهاي شماره‌گذاري[ويرايش]
استاندارد ايزو ????، استاندارد بين‌المللي شماره گذاري و شناسايي بارگنج‌ها مي‌باشد.