6 نکته در مورد دکوراسیون

1 : در فروشگاههای کوچک آیینه تمام قد هم تصویر زیبایی می سازد و هم تصویر بزرگتری از فضای فروشگاه می دهد.
2 : دکوراسیون مغازه با فضای کوچک استفاده از کاغذ دیواری های عمودی روی دورترین دیوار از ورودی فضای بازتر و بزرگتری را بوجود می آورد.
3 : در فضاهای VIP کوچک از مبلمان های راحتی 3نفره استفاده نکنید چون به ندرت 3 نفر روی یک راحتی یا کاناپه می نشینند سعی کنید 2 نفره یا تک نفره باشد.
4 : در دکوراسیون داخلی مغازه خود در صورت داشتن فضای محدود سعی کنید از میزهای شیشه ای بجای میز چوبی استفاده کنید.
5 : استفاده ازنورهای رنگ های سردتردیوارهارا به عقب می راند و نورهای گرم فضا را بسته تر نشان می دهد که نورپردازی یکی از مهم ترین عوامل در طراحی داخلی دکوراسیون فروشگاه است.
6 : استفاده از کفپوش های چوبی که آمیزه ای از چند رنگ با تناژ همرنگ را دارند کمک شایانی به تغییر دکوراسیون مغازه شما می دهد.