6 نکته در مورد دکوراسیون

1 : در فروشگاههاي کوچک آيينه تمام قد هم تصوير زيبايي مي سازد و هم تصوير بزرگتري از فضاي فروشگاه مي دهد.
2 : دکوراسيون مغازه با فضاي کوچک استفاده از کاغذ ديواري هاي عمودي روي دورترين ديوار از ورودي فضاي بازتر و بزرگتري را بوجود مي آورد.
3 : در فضاهاي VIP کوچک از مبلمان هاي راحتي 3نفره استفاده نکنيد چون به ندرت 3 نفر روي يک راحتي يا کاناپه مي نشينند سعي کنيد 2 نفره يا تک نفره باشد.
4 : در دکوراسيون داخلي مغازه خود در صورت داشتن فضاي محدود سعي کنيد از ميزهاي شيشه اي بجاي ميز چوبي استفاده کنيد.
5 : استفاده ازنورهاي رنگ هاي سردترديوارهارا به عقب مي راند و نورهاي گرم فضا را بسته تر نشان مي دهد که نورپردازي يکي از مهم ترين عوامل در طراحي داخلي دکوراسيون فروشگاه است.
6 : استفاده از کفپوش هاي چوبي که آميزه اي از چند رنگ با تناژ همرنگ را دارند کمک شاياني به تغيير دکوراسيون مغازه شما مي دهد.