تهیه رنگ پوشش نمای ساختمان از پودر سنگ طبیعی

تهیه رنگ پوشش نمای ساختمان از پودر سنگ طبیعی. ، این محصول نوعی پوشش رنگ نمای خارجی و داخلی ساختمان است.
. تنوع رنگ، قابلیت اجرای طرحهای مختلف، قابل شستشو و با چسبندگی بالا، فاقد رنگ پریدگی از ویژیگیهای این طرح است.
از ویژگی های این طرح قابل رقابت بودن از نظر کیفیت با نمونه خارجی و مقرون به صرفه بودن، قابل اجرا بر روی هر سطحی از جمله
سیمان، گچ، فلز و سازگاری با محیط زیست است
. از دیگر مزایای طرح، طبیعی بودن رنگ، جلوگیری از واردات رنگ، استفاده از ضایعات سنگ، ضخامت پودر سنگ، جایگزین نمای سنگ و آجر است.
این پوشش در سبک سازی ساختمانهای مرتفع جایگزین مناسبی برای نماهای سنگین سنگ و آجر است و در ساختمانهای بلند به عنوان پوشش نمای داخلی و خارجی است
.ست و از لحاظ کیفیت از ثبات رنگ، مقاومت در برابر رطوبت و گرما و سرما و فرسایش برخوردار است. (سنگ های ساختمانی)