معرفي بسته بندي فلزي

صنعت بسته بندي به عنوان يکي از مهمترين و تعيين کننده ترين عوامل موثر در بازارهاي جهاني و به لحاظ دارا بودن ويژگيهاي خاص در زمينه هاي گوناگون و فراهم نمودن امکان ذخيره سازي فرآورده هاي کشاورزي و غذايي در مقطع زماني خاص و در مواقع بحراني همواره انگيزه ي لازم جهت صرف وقت و هزينه هاي بالا را دارد.

از آنجا که بسته بندي تکنولوژي لازم براي حفظ و نگهداري سلامت کالا در مقابل خطرات گوناگون٬ مهمتر از همه فساد٬ را دارا مي باشد٬ لذا با توجه به اصول علمي و با در نظرگرفتن ويژگيهاي کالاي مورد بسته بندي٬ بايد صنعتي به کار گرفته شود که محصول بسته بندي شده پس از طي مراحل مختلف حرارتي٬ نگهداري و حمل و نقل٬ کاملاً سالم و با حفظ ارزشهاي غذايي خود به دست مصرف کننده برسد که در هر مورد بايد بسته بندي خصوصيات خاص خود را داشته باشد٬ که در اين مسير نياز به بسته هاي مقاوم و بهتر منجر به پيدايش و توسعه ظروف فلزي گرديد.
در تقسيم بندي٬ بسته بندي به گواهي آمارهاي موجود٬ بسته بندي فلزي را مي توان يکي از مهمترين شاخه هاي بسته بندي تلقي کرد.
در بخشي از گزارشي که توسط انستيتو توليد کنندگان قوطي (CMI) با بررسي نقطه نظرات 1000 آمريکايي انجام شده است: 88% مردم آمريکا اذعان نموده اند که بسته بندي سنتي مورد علاقه آنها شامل به ترتيب بسته بندي فلزي٬ شيشه اي و پلاستيک است و 60% قوطي هاي فلزي را بر بسته بنديهاي جديد امروزي ترجيح داده اند. از آنجا که قوطي فلزي نسبت به ساير انواع بسته بندي امکان حفظ مواد غذايي در طولاني مدت٬ بدون کمک نگهدارنده ها را دارد٬لذا قوطي فلزي با 68% محبوبيت به عنوان شايع ترين نوع بسته بندي شناخته شده اند.