فنون طراحی آشپزخانه کوچک

امروز آشپزخانه‌ها تبديل به مركز فعاليت‌هاي خانوادگي شده‌اند و براي برخي از ما كه آشپزخانه كوچكي داريم ممكن است اين مسئله تبديل به عقده حقارت شود. اكنون زمان خوبي است كه بر روي مزاياي يك آشپزخانه كوچك تمركز كنيم و قابليت‌هاي آن را مرور كنيم و برخي از فوت و فن‌هاي طراحان براي بزرگ‌تر نشان دادن آشپزخانه را با شما به اشتراك بگذاريم.
شما طراحي Uشكل را در بسياري از خانه‌هاي چندبخشي ويكتوريايي و نيز آپارتمان‌هاي جديد شهري مي‌بينيد. اين نوع طراحي يك فضاي سه‌گوش ايده‌آل را براي كار ايجاد مي‌كند كه در آن فاصله ميان سه نقطه اصلي (يخچال، سينك، اجاق گاز) در بهترين حالت خود است و ميزان پياده‌روي ميان اين سه نقطه در طول زمان پخت‌وپز كاهش مي‌يابد.
در آشپزخانه‌اي كه كابينت‌هاي كمي دارد و فضاي كف آن محدود است، بايد بر روي پيش‌خان‌ها و ديوار پشتي كابينت‌ها در طول بازسازي سرمايه‌گذاري كرد. با اين كار مي‌توانيد بدون هزينه زياد از بهترين مواد و مصالح استفاده كنيد.
در يك خانه جديد يا يك آشپزخانه نوسازي شده، يك آشپزخانه به هم پيوسته و خوب طراحي شده مي‌تواند فضاي خوبي را در اختيار شما قرار داده تا بتوانيد از فضاي كف آن بيش‌ترين استفاده را بكنيد. اين آشپزخانه اُپن تمام نكات گفته شده در خود را جاي داده و حتي يك ميز كوچك در آن قرار گرفته است.
اگر فكر مي‌كنيد كه داشتن آشپزخانه كوچك به معني فراموش كردن استفاده از قفسه‌هاي بدون در و نيز نداشتن كابينت‌ها فوقاني است به عكس بالا نگاهي بياندازيد. اين مسئله كاملا به تعداد افرادي كه معمولا در آشپزخانه حضور پيدا مي‌كنند و ميزان فضاهاي نگهدارنده مورد نياز شما بستگي دارد. پس از اين‌كه در مورد ظروف غيرضروري و وسايلي كه بايد به انباري بروند تصميم‌ گرفتيد، فقط فضاي فوقاني يكي از ديوارها را به كابينت‌هاي بالايي اختصاص دهيد. با اين كار فضا بازتر به نظر مي‌رسد و نور بيش‌تري وارد آشپزخانه كوچك شما مي‌شود.
اگر يكي از ديوارهاي آشپزخانه شما داراي يك پنجره بزرگ است شما توجيه بيش‌تري براي عدم استفاده از كابينت‌هاي فوقاني داريد و با اين كار مي‌توانيد امكان ورود نور طبيعي بيش‌تري را به آشپزخانه ايجاد كنيد.
اگر در يك ساختمان قديمي زندگي مي‌كنيد و فكر مي‌كنيد آشپزخانه شما داراي فضاي كافي نيست و وسايل آن قديمي شده است نگران نباشيد. اكنون تمام وسايل مدرن در اندازه‌هاي مختلف توليد مي‌شوند و شما مي‌توانيد با توجه به متراژ آشپزخانه خود از آن‌ها استفاده كنيد.
وقتي بهترين طراحي و چيدمان در آشپزخانه شما به وجود آمد و از فضاي خود راضي شديد، اكنون چگونه مي‌توان فضا را حتي بزرگ‌تر نشان داد؟ همه چيز را سفيد كنيد. ديوارها، كابينت‌ها، و پيش‌خان‌هاي سفيد اين آشپزخانه را از اندازه واقعي‌اش بزرگ‌تر به نظر مي‌رسانند.
كف آشپزخانه را نيز به رنگ سفيد درآوريد تا هم آشپزخانه بزرگ‌تر به نظر برسد و هم حسي از آشپزخانه‌هاي اسكانديناويايي در آن ايجاد شود.
دو نكته ارزشمند در اين عكس وجود دارد: يك فرش آنتيك بسيار زيبا كه زيبايي و خاص بودن را به اين آشپزخانه كوچك هديه داده است. و پيش‌خان‌هاي باريك. عرض پيش‌خان‌ها معمولا 50 تا 60 سانتي‌متر است. در اين آشپزخانه عرض پيش‌خان‌ها كاهش يافته است تا فضاي بيش‌تري در اين آشپزخانه باريك ايجاد شود.