انواع کانکس کدام است

کانکس هاي ساخته شده تا امروز را در دسته هاي و انواعي که در ذيل به شما معرفي مي نماييم، تقسيم بندي مي نمايند.
اين دسته بندي با توجه به کاربرد و موارد استفاده آنها و محل قرار گيري آنها انجام شده است.
البته هر کدام از اين دسته ها نام هاي عام ديگري دارند که شما مي توانيد با مراجعه به بخش محصولات ، توضيحات هر دسته را به طور کامل مشاهده نماييد.
حال در اينجا ما 25 نوع کانکس مطرح را که امروزه در ايران کاربرد دارند به شما معرفي مي نماييم.

انواع کانکس ها :
کانکس اداري
کانکس اورژانس
کانکس پليس
کانکس پيش ساخته
کانکس ثابت
کانکس جوشي
کانکس دو قلو
کانکس دو طبقه
کانکس رستوران
کانکس ساندويچ پانل
کانکس سالني
کانکس سرويس بهداشتي
کانکس سيار
کانکس فروشگاهي
کانکس کارگاهي
کانکس کاروان
کانکس کامپوزيت
کانکس مخابراتي
کانکس متحرک
کانکس مديريتي
کانکس مسکوني
کانکس مطبوعاتي
کانکس مدرسه
کانکس نگهباني
کانتينر
منبع: اي کانکس