درباره استان آنتاریو و اعلام قانون جدید مهاجرتی

استان انتاریو، پر جمعیت ترین استان کانادا، در صدد معرفی قانون جدید مهاجرتی است که در صورت تصویب، کمک شایانی به این استان در راستای همکاری با دولت فدرال جهت سرمایه گذاری در منافع اقتصادی مهاجرت خواهد کرد. مهاجرت به کانادا

این قانون توسط دولت استانی به عنوان یک پیش ماده جهت ایجاد تغییرات در برنامه نامزدی کنونی این استان به شمار می آید. پیش ماده ای که در آن انتظار می رود دولت فدرال، تخصیص مهاجران اقتصادی به انتاریو و همچنین استان های دیگر را افزایش دهد. قانون مهاجرتی پیشنهادی آنتاریو موارد زیر را شامل خواهد شد:

تسهیل کار انتاریو با دولت فدرال در استخدام، انتخاب و پذیرش مهاجران ماهر
تقویت تلاش های مداوم استان برای کاهش تقلب و کلاهبرداری با حفاظت از یکپارچگی برنامه انتخاب مهاجران و بهبود پاسخگویی
افزایش شفاف سازی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با شرکای مهاجرت انتاریو
وزیر مهاجرتی، شهروندی و تجارت بین المللی آنتاریو، مایکل چان، اعلام کرد:” قانون پیشنهادی، قانونی در راستای استحکام اقتصاد انتاریو از طریق مهاجرت است. مهاجرین، عطف به اقتصاد بین المللی را به همراه دارند، به همین دلیل است که نخست وزیر منصوب به وزیر تجارت بین المللی به وزیر مهاجرتی نیز منصوب شده است. این مهم است که ما نه تنها ارزش نیروی کار متنوع بلکه فواید داشتن اقتصاد آنتاریو در سطح جهانی را نیز به رسمیت بشناسیم.