درباره مهاجرت کانادا

کانادا يکي از مهاجر پذير ترين کشورهاي دنياست. با توجه به وسعت کشورش، کم جمعيت بوده و به خاطر موقعيت جغرافيايي اش مهاجران زيادي به سويش روانه مي شوند.

در حال حاضر کانادا کشوري با سياست باز مهاجر پذيريست و روشهاي بسياري براي مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت اين کشور وجود دارد. مهجرت به کانادا از طريق گونا گوني صورت مي گيرد :

?- از طريق برنامه سرمايه گذاري
?- از طريق برنامه کارآفريني و ايجاد بيزنس
?- از طريق برنامه خود اشتغالي
?- از طريق برنامه نيروي متخصص
?- از طريق برنامه جذب نيرو در رشته هاي فني و حرفه اي
?- از طريق برنامه اسپانسرشيپ يا خويشاوندي براي کساني که خويشاوند در کانادا دارند
?- کساني که سابقه تحصيل و يا کار در کانادا دارند

کساني که توانسته اند ويزاي کانادا دريافت کنند و با ويزاي اقامت دائم کانادا به اين کشور مهاجرت نموده‌ و کارت اقامت دائم اين کشور را دريافت کرده‌اند، اين افراد مي توانند به مدت 5 سال در اين کشور اقامت داشته باشند و پس از آن بايد دوباره ويزاي خود را تمديد کنند. براي اينکه اين افراد بتوانند کارت اقامت دائم خود را، که پنج سال اعتبار دارد، تمديد کنند بايد طي پنج سال حداقل به مدت دو سال در کانادا سکونت و حضور فيزيکي داشته باشند.

اگر مقيم کانادا هستيد و شرايط لازم شهروندي کانادا را داريد مي توانيد براي کسب شهروندي کانادا اقدام کنيد. البته هر چند كسب تابعيت كانادا براى مهاجران اين كشور اجبارى نيست و تا زمانى كه بخواهند مى‏توانند به صورت مهاجر در اين كشور زندگى كنند، به شرط اينكه قوانين کانادا را در طول مدت اقامت خود در اين کشور را رعايت کرده و وضعيت اقامت قانونى خود را در كانادا حفظ نمايند.
شرايط خاصي که يک مقيم دائم کانادا بتواند شهروند کانادا شود و درخواست تابعيت کانادايي بدهد به شرح زير مي باشد:

سن: متقاضيان شهروندي يا اصطلاحا سيتي‌زني کانادا نبايد کمتر از ?? سال سن داشته باشند. والدين مي‌توانند براي فرزندان يا فرزندخواندگان زير ?? سال خود جهت کسب شهروندي اقدام کنند.

مدت حضور: فرد متقاضي بايد حداقل سه سال حضور فيزيکي خود در کانادا طي چهار سال قبل از زمان ارائه درخواست را به اثبات برساند. فرزندان زير ?? سال بايد مقيم دائم کانادا باشند ولي مانند والدين خود الزامي براي حضور فيزيکي حداقل ? ساله در کانادا ندارند.
آزمون: افراد متقاضي شهروندي aعلاوه بر شرايط فوق بايد آزمون يا مصاحبه‌ مخصوص اخذ شهروندي را نيز پشت سر بگذارد. كودكان زير ?? سال و بزرگسالان بالاى ?? سال نيازى به شرکت در آزمون ندارند و از دادن امتحان معاف هستند. در آزمون يا مصاحبه شهروندي سؤالاتي در زمينه تاريخ، جغرافيا، حقوق و وظايف شهروندي، سيستم حکومتي کانادا و انتخابات سراسري در اين کشور پرسيده مي‌شود و از اين طريق دانش عموم متقاضي در مورد کانادا مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

زبان: سوالاتي که در آزمون شهروندي پرسيده مي شود به زبان انگليسي يا فرانسه است و طبيعتا آشنايي با يکي از اين زبان‌ها در حدي که بتوان سؤالات را درک نموده و به آنها پاسخ داد براي قبولي در آزمون لازم است.