کانتینراسیون در زمان حال

در سال???? رکورد تجارت کانتينري ???ميليون TEU ثبت شده و تخمين زده شده است که ترافيک با متوسط نرخ پنج درصد در هر سال براي ?? سال آينده رشد خواهد داشت. اين روند حتي ممکن است تا سال ???? دو برابر شود اين امر مي تواند معلولي از توسعه هاي گسترده در بسياري از کشورهاي آسيايي باشد، مسئله مهم قابل ذکر در ميان آنها چين، کره، ژاپن و مالزي است. تجارت آسيا انتظار مي رود ساليانه ? الي ?? درصد با توجه به صادرات چين افزايش يابد. همانطور که بيشتر اقتصادهاي آمريکاي لاتين و آسيا توسعه مي يابند، افزايش در تجارت کانتينري اجتناب ناپذير مي شود. پس بعنوان نتيجه بسياري از خطوط، امروزه اقدام به اجراي برنامه هاي توسعه اي بزرگ کرده اند ناوگان جهاني در سال ???? ميلادي ??? ميليون . ??? هزار و ?? TEU با حدود ? هزار و ??? فروند کشتي بوده است که ?/? درصد در تعداد و ?? درصد در ظرفيت بيشتر از سال قبل بوده است و ? ميليون و ??? هزار TEU ديگر نيز که شامل ???? کشتي مي شود سفارش داده شده است. در بين اين کشتي ها ?? کشتي با ظرفيت ????? TEU به بالا وجود دارد و بزرگترين کشتي هاي سفارش داده شده ، ? کشتي ??هزار و ??? TEU به سفارش شرکت کاسکو(چين) است که قرار است بين سالهاي ???? و ???? تحويل داده شود. حمل کننده ها بدنبال کشتي هاي بزرگ و بزرگتر براي استفاده از صرفه جويي اندازه اي اقتصاد (Economic of scale)مي گردند. از نسل کشتي هايي که براي حمل ??? TEU در سال ???? استفاده مي شدند امروزه کشتي هايي بوجود آمده که مي توانند نزديک به ?? هزار TEU کانتينر را حمل کنند.

شرکتهاي ساخت کشتي در حال حاضر در حال طراحي کشتي هاي ماموتي با ظرفيت ?? هزار و ?? هزار TEU کانتينر هستند. زياد دور از انتظار نيست که اين برنامه ها روزي به نتيجه برسد، بنابراين بنادر جديد مجبورند خود را با اين کشتي هاي جديد هماهنگ سازند. وزن(deadweight) اين کشتي ها مالاگا ماکس تقريبا ??? هزار تن خواهد بود. و نياز به آبخوري حدود ?? تا ?? متر دارند.

آيا اينها بزرگترين کشتي هاي جهان خواهند بود؟ خير، در حال حاضر حمل کننده هاي نفت خام فوق عظيم( ULCC) حدود دو برابر اين کشتي ها هستند. جنبه ديگري که بايد مد نظر قرار گيرد سرعت کشتي هاست. کشتي هايي با ظرفيت حدود ???? تا ????TEU مي توانند با سرعتي معادل ??الي ?? گره دريايي حرکت کنند. به منظور پهلو دهي به اين کشتي هاي بزرگ، بنادر نيز اقدام به طرح ريزي برنامه هايي براي توسعه نموده اند. بندر سنگاپور در حال حاضر آمادگي خود را براي افزايش آبخور خود به ?? متر اعلام کرده است. با وجود چنين شرايطي، بنادر ناگزير به رقابت با يکديگرند.

امروزه رقابتي را بين بنادر هنگ کنگ و سنگاپور براي اينکه جايگاه نخست در عرصه جهاني کسب کنند مشاهده مي کنيم. هنگ کنگ در سال ???? ميلادي با ?/?? ميليون TEU در مقايسه با (??/?? ميليون TEU) سنگاپور فاتح ميدان شد. سنگاپور تحت تاثير بندر Tanjung Pelepas در نزديکي مالزي قرار گرفت زيرا حجم زيادي از سهم سنگاپور را بخود اختصاص مي داد آينده متعلق به بنادري است که بتوانند نيازهاي کشتي هاي سوئز ماکس و مالاگاماکس را برآورده سازند. آنها نه تنها مجبور به افزايش عمق کانالها خواهند بود بلکه بايد سطح بهره وري را بالاتر برده، جرثقيل هاي بزرگتر که بازويي جهت دسترسي بر بيش از ?? کانتينر داشته باشند و ديگر تجهيزات بهبود حمل و نقل را فراهم کرده و در کنار آن سيستم هاي ارتباطات و اطلاعات مدرن را نيز مهيا سازند.در حال حاضر سطح بهره وري حدود ?? الي ??? TEU در هر ساعت است تا بتوانند يک کشتي با ? هزار TEU کانتينري را در برنامه روزانه بپذيرند. بنادر پيشرو با افزايش سطح بهره وري خود تا سطح ??? TEU در هر ساعت کشتي هايي با ظرفيت ? هزار TEU را در کمتر از ?? ساعت رهسپار مي سازند.