لایه های ایزوگام و تعریف ایزوگام

ايزوگام، نام بازرگاني گونه‌اي عايق آماده? ضد نم و رطوبت براي پوشاندن پشت بام، استخر و مانند آن است.

ايزوگام پوششي است براي عايق کردن که براي جلوگيري از رخنه و نفوذ آب به‌کار مي‌رود، و از فرآورده‌هاي نفتي بدست مي‌آيد. ايزوگام، نام بازرگاني گونه‌اي عايق آماده? ضد نم و رطوبت براي پوشاندن پشت بام، استخر و مانند آن است. ايزوگام پوششي است براي عايق کردن که براي جلوگيري از رخنه و نفوذ آب به‌کار مي‌رود، و از فرآورده‌هاي نفتي بدست مي‌آيد.

ايزوگام پوشش مقاومي از قير و الياف مصنوعي است که با گرما بر بستر بام چسبانده مي‌شود و از نفوذ آب و رطوبت به محيط زير خود جلوگيري مي‌کند. عمر ايزوگام بطور ميانگين ?? سال است. ايزوگام پديده‌اي است صنعتي و متکي به دانش، آزمودگي(تجربه) و فناوري در راستاي ايمن سازي سازه‌ها در برابر نم و رطوبت پيش آمده از بارش برف و باران.

ايزوگام که گونه‌هاي گوناگوني دارد، پس از گذر از آزمون‌هاي گوناگون، در آزمايشگاه‌هاي کارخانه‌هاي فرآوري، ضريب پايداري‌اش را افزايش خواهند داد.

لايه‌هاي گوناگون به ترتيب از رو به کف به شرح زير مي‌باشد:

1: لايه? پلي‌اتيلن (polyethylene film) يا پودر معدني(mineral powder) يا فويل آلومينيوم
2:بافت
3:پلي‌استر
4:مواد افزودني ويژه
5: لايه? پلي‌اتيلن (polyethylene film) .

در ايران بيشتر توليد کنندگان ايزوگام، در منطقه دليجان مستقر هستند.