دلائل استفاده از ضايعات سنگ‌هاي تراورتن برای توليد سنگ‌ آنتيك

1. مقاومت قابل قبول سنگ‌هاي تراورتن
2. سختي كم
3. قابليت ساب و برش
4. استحكام بالا و شكل‌پذيري
5. بلوري بودن
6. چگالي زياد
7. زيبايي ظاهر
8. وجود تخلخل جهت چسبيدن كامل به ملات
9. سهولت دسترسي
10. عدم امكان آلتره شده ذخايرآن
11. تنوع رنگ‌ها
12. ارزاني نسبت به ساير سنگ‌ها
13. عدم وجود ساختارهاي تكتونيكي به‌روي اين ذخاير به‌دليل جوان بودن آنها (كوارترنر)
14. شرايط استخراج ايده‌آلدارند به همين دليل اغلب با لايه‌بندي افقي، شيب كم و در نقاط كم ارتفاع و قابل دستيابي تشكيل مي‌شوند
15. مقاومت فشاري
16. جذب رطوبت
17. در مقابل قليايي‌ها مقاومند
18. افزايش صادرات سنگ‌هاي تراورتن باعث بالا رفتن توان مالي معدنكاران و ايجاد واحد فرآوري باطله شده

شرايط استفاده از ضايعات سنگ‌هاي تراورتن در توليد سنگ‌هاي آنتيك
- قطعات سنگ بايداز نظر وضعيت ميكروتكتونيكي و وجود درزه و شكاف‌ها ارزيابي شوند
- قطعات سنگ موردنظر بايد قابليت برش و سايش و مقاومت در جهات مختلف با در نظر گرفتن تجربه كارگر سنگبررا داشته باشند
- مشاوره بااستاد كارسنگ
- بررسي سطح صيقلي سنگ از نظر زيبايي و قيمت‌گذاري و بازاريابي
- شرايط فني برش
- انجام آناليزكاني‌شناسي به‌روش اشعه مجهول (x–Ray) در چند نمونه بارز Typical جهت بررسي حضور كاني‌هاي رسي و كوارتز در سنگ‌هاي آهكي
- تهيه چندمقطع نازك از نمونه‌هاي ضايعات جهت بررسي تاثير پديده آلتراسيون در سنگ
- انجام محاسبات تعيين ذخيره دپوي باطله ضايعات سنگ
- ارائه طرح‌هاي بهره‌برداري و بررسي فني و اقتصادي
- بحث بر روي بهره‌برداري ضايعات سنگ‌هايي كه در برابر قليايي‌ها مقاومند مانند آهك متراكم، دولوميت،مرمر، منيزيت و ماسه سنگ‌هاي آهكي.
سنگ‌هايي كه شرايط لازم جهت توليد سنگ‌هاي آنتيك را دارند
ضايعات سنگ‌هايي كه در برابر قليايي‌هامقاومند مانند آهك متراكم، دولوميت، مرمر، منيزيت و ماسه سنگ‌هاي آهكي. (سنگ ساختمانی)