جزیره آرامش در آشپزخانه

عموماً عادت بر اين است كه دور تا دور اطراف آشپزخانه را با كابينت بپوشانند و اجاق گاز و سينك وخلاصه همه وسايل موردنياز را در بين قسمتهاي مختلف كابيت جاسازي كنند. اما آشپزخانه را به ترتيب ديگري نيز مي توان چيد كه به مراتب زيباتر و راحت تر باشد.

اين ايده بخصوص مي تواند براي آشپزخانه هايي كه پنجره هاي بزرگ وسرتاسري دارند و يا راهي به تراس دارندعالي باشد چرا كه باعث مي شود فضاي دسترسي به پنجره ها و يا در آزاد باشد. درعين حال تمام وسايل موردنياز در يك محل كم وسعت جمع شده و بقيه فضاي آشپزخانه آزاد خواهد بود. به اين ترتيب اين بخش به قلب آشپزخانه تبديل خواهد شد.

? - محلي كه اجاق گاز را در آن قرار داده ايد نياز به تهويه دارد. حتماً موافقيد كه نمي توان يك دستگاه تهويه كوچك براي اين كار تعبيه كرد. بنابراين مي توان گفت كه بر روي اجاق گاز بايد يك هود قيفي شكل كه از سقف آويزان مي شود نصب شود.شايد بخواهيد در جزيره راحتي خود يك سينك ظرفشويي نيز داشته باشيد.
بهتر است اين سينك فضاي كنار اجاق گاز را اشغال كند تا ظرفهايي كه روي اجاق به خاطر پخت و پز كثيف شده اند به راحتي به داخل آن منتقل شود. همچنين مراقبت كنيد سينكي كه انتخاب مي كنيد آنقدر بزرگ باشد كه قابلمه هاي بزرگ را هم بتوانيد در آنها بشوييد و نيز ارتفاع آن به اندازه كافي بلند باشد تا بتوانيد يك سطل آشغال در زير آن قرار دهيد.

?- هر كدام از انتهاهاي اين جزيره بايد با نئوپان يا استيل به پهناي حداقل ?? سانتيمتر پوشانده شود.

? - در نظر داشته باشيد پريزهاي برق را در ديواره هاي اطراف اين جزيره كار بگذاريد و نه روي سطح آن. اين كار از ايجاد شوكهاي الكتريكي در مكانهاي خيس جلوگيري مي كند.

? - ديواره هاي اين جزيره را مي توانيد طوري طراحي كنيد كه داراي قفسه هاي كوچكي براي قرار دادن كتابهاي آشپزي و يا روزنامه هاي يوميه باشد. همچنين مي توانيدجايي براي قرار دادن قابلمه هاي كوچك كه به تكرار مورد استفاده قرار مي گيرند، بشقابهاي دم دستي و يا شوينده ها در نظر بگيريد.
حتي بخشي از اين فضا را مي توانيد به ماكروفر اختصاص دهيد. تا بچه ها به راحتي بتوانند براي گرم كردن غذاهاي فوري و آماده به آن دسترسي داشته باشند.

? - اگر مي خواهيد در اطراف جزيره اي كه ساخته ايد صندلي بگذاريد و براي صرف غذا در اطراف آن بنشينيد پس بهتر است يا فضاي سطح آن را به طرف بيرون گسترش دهيد و يا كابينتهاي بخش ديگر آشپزخانه را كمي به عقب بكشيد.

? - اگر چنين قصدي داريد پس سعي كنيد بين اجاق گاز و سينك و لبه هاي سطح كه افراد دور آن خواهند نشست يك فاصله حداقل ?? سانتيمتري در نظر بگيريد.

? - گوشه ها را گرد درآوريد تا از برخورد افراد با آنها جلوگيري شود. گوشه هاي تيز بخصوص براي كودكان خطرناك هستند.

? - اگر روي اين جزيره راحتي خود را با نئوپان يااستيل يا هر ماده ديگري مي پوشانيد نيازي نيست سعي كنيد بين آن و ديگر قسمتهاي آشپزخانه هماهنگي ايجاد كنيد. كافي است طراحي اين بخش با طرح كلي فضاي خانه همخواني داشته باشند.

مثلاً مي توانيد ديواره هاي آن را از گرانيت بسازيد و براي بخشي كه قرار است در اطراف اجاق گاز قرار بگيرد مثلاً نئوپان مخصوص مورداستفاده قرار دهيد در حالي كه شايد به كار گرفتن استيل براي اطراف سينك ممكن است مناسب به نظر برسد.

?- از چراغهاي منفردي كه به سقف نصب مي شوند براي روشن كردن محوطه اين جزيره استفاده كنيد.