انواع مختلف کانکس

کانکس به يک يا چندين اتاقک پيش ساخته که در کنار هم قرار گرفته اند که اجزاء اصلي آن را ورق گالوانيزه و پروفيل ميباشد.اين سازه ها قابل حمل وجابجا کردن مي باشد. و در مواقعي که امکان ساخت بناهاي سنتي نباشد از کانکس استفاده ميشود .که داراي عايق پلي استايرن يا پلي يورتان ميباشد .

انواع کانکس : ?-کانکس اداري ?-کانکس خوابگاهي ?-کانکس نگهباني ?-کانکس سرويس بهداشتي ?-کانکس ويلايي ?-کانکس بازيافت زباله ?-کانکس دو طبقه ?-کانکس پيش ساخته

کانکس سه اتاقه: اين نوع کانکس داراي سه اتاق مجزا با سه درب مجزا مي باشد.که هر اتاق با يک درب داخلي به هم ارتباط دارند اين نوع کانکس براي جدا سازي واحدهاي اداري مي باشد.مانند جداسازي واحد مالي از واحد فني ،واحد تدارکات مزيت اين کانکس در اين است که شما در هر وقت که بخواهيد مي توانيد يک واحد را تعطيل کنيد و يک واحد را تا پايان وقت اداري باز نگهداريد يعني با تعطيلي يک واحد هيچ تأثيري در ديگر واحدها ندارد.

کانکس دو اتاقه با آبدارخانه : در اين نوع کانکس شما داراي دو اتاق مجزا و يک آبدارخانه هستيد که در اين آبدارخانه يک سينک و آبچکان وجود دارد و همينطور يک دريچه ويک هواکش ??*?? وجود دارد.شما در اين نوع کانکس دغدغه پذيرايي از مهمانها را نداريد چون در اين کانکس شما داراي يک آبدارخانه کامل داريد .

کانکس دو اتاقه با آبدارخانه و سرويس بهداشتي : اين کانکس علاوه بر تمام مشخصات کانکس دواتاقه با آبدارخانه را دارد داراي يک سرويس بهداشتي و حمام است.تمام وسايل يک سرويس بهداشتي وحمام در اين کانکس مانندآينه،جاي مايع دستشويي، جاي حوله،جاي صابون،روشويي،علمک دوش وجود دارد. کف سرويس هاي بهداشتي عمدتاً فايبر گلاس يا سراميک يا آلومينيوم آجدار مي باشد .

کانکس خوابگاهي : کانکس هايي که محل استراحت و خوابيدن پرسنل باشند را کانکس خوابگاهي مي گويند که عمدتاً اين کانکس ها بصورت سالني مي باشد. ودر بعضي از آنها هم يک سرويس بهداشتي وجود دارد . اين نوع کانکسها در ابعاد مختلف مي باشد. معمولاً اين کانکسها به خاطر استفاده شدن از آن به عنوان استراحتگاه از کيفيت معمولي مي باشد. اين کانکسها به خاطر هوييت خوابگاهي دائماً در حال جابجايي است که اين امر باعث آسيب هاي زيادي به کانکس مي رساند .

کيوسک نگهباني : کانکس هايي که در روي برجک يا روي زمين قرار دارند و داراي يک پنجره در هر ضلع مي باشد را کانکس نگهباني بر اساس نوع کاربري آنها داراي اشکال مختلف هستند مانند شش ضلعي مربع و مستطيل که اين کانکسها همگي داراي پنجره هاي بزرگ مي باشند که نگهبان به راحتي بتواند به اطراف تسلط داشته باشد. کانکسها ي نگهباني در پروژه ها ،اداراتو سازمانهاي دولتي و خصوصي ،مجتمع هاي مسکوني و تجاري ،پارکها و حتي در بعضي از مجتمع هاي تفريحي به عنوان کانکس فروش بليط از آن استفاده ميشود. کانکس هاي نگهباني ارگانهاي نظامي مي باشد. که در پادگانها و مراکز نظامي از آن استفاده مي کنند .