بهترين کابينت در آشپز خانه شما

مهم ترين نکته در انتخاب کابينت اين است که چه نوع کابينتي بهترين کارآيي را براي کاربرد ويژه ي شما دارد. به طور کلي مي توان کابينت ها را از حيث سفارشي بودن و قيمت به 3 دسته طبقه بندي کرد:

1) کابينت هاي معمولي:
اندازه و شکل اين کابينت ها مطابق استانداردهاي متداول است. چون ابعاد قطعات اين نوع کابينت، استاندارد است و تقريبا بصورت پيش ساخته وجود دارند ، معمولا اگر سفارشي از اين نوع ، به کارگاهي برسد ، همان روز و يا حداکثر ظرف چند روز نصاب مي تواند آن را براي مشتري نصب کند. ابعاد و اندازه ها و همچنين شکل و حالت اين نوع کابينت کاملا محدود است ولي نقطه قوت اين نوع کابينت ها در قيمت رقابتي آنهاست که براي همه مناسب است.

2) کابينت هاي نيمه سفارشي:
در اين نوع کابينت ها، مشتري مي تواند از بين دو گزينه اندازه و شکل، يکي را با توجه به بودجه و موقعيت آشپزخانه اش انتخاب کند. معمولا اين نوع کابينت را پس از آن که سفارش به کارگاه رسيده باشد مي سازند و قطعات آن را به صورت از پيش ساخته آماده نمي کنند . از اين رو ، زمان آماده سازي اين نوع کابينت بيشتر از کابينت هاي معمولي خواهد بود. وجود چند گزينه ي شکل و اندازه در اين نوع کابينت ها باعث مي شود مشتريان امکان انتخاب بيشتري داشته باشند ، ولي از طرف ديگر، به دليل اعمال نظر مشتريان در انتخاب شکل و اندازه ي دلخواه ، قيمت بالاتري نيز دارند.
کابينت
3) کابينت هاي سفارشي:
اين نوع کابينت ها، دست ساز بوده و تقريبا به هر شکل و حالتي که مشتري مايل باشد درمي آيند. يک گوشه يا فضاي بدشکل با ابعاد نامتعارف در آشپزخانه شما ممکن است با کابينت هاي معمولي و نيمه سفارشي همخواني نداشته باشد ، ولي کابينت سازان سفارشي تقريبا با هر شکل و حالتي مي توانند کار کنند و نقطه نظرات شما را برآورده کنند. البته از طرف ديگر بايد گفت که اين نوع کابينت ها گران ترين نيز مي باشند البته قيمت نهايي آن با توجه با اندازه ، مواد مصرفي و گزينه هاي انتخابي ، متغير خواهد بود. زمان ارسال و نصب سفارش نيز با توجه به برنامه کاري کابينت ساز متفاوت خواهد بود.

- لوازم جانبي بکار رفته در کابينت ها: قاعدتا کابينت هاي سفارشي، دامنه گسترده اي از انواع ملحقات و لوازم جانبي را ارايه مي دهند. ولي اين بدان معنا نيست که کابينت هاي معمولي، هيچ گونه لوازم جانبي ندارند ، بلکه با نصب انواع قفسه ، سيني ، کشو و غيره به کابينت هاي معمولي مي توان کارآيي آنها را تا حدود زيادي افزايش داد.
کابينت
- يراق آلات بکار رفته در کابينت ها: يراق آلات زيبا همچون طلا و جواهرآلات تزئيني هستند که آدمي براي زيبايي به خود مي آويزد. حتي ساده ترين کابينت هاي معمولي نيز با استفاده از قفل و دستگيره هاي زيبا و جالب توجه ، نماي خوبي پيدا مي کنند. يراق آلات در واقع وظيفه اي دوگانه برعهده دارند: نخست انجام وظيفه محوله و دوم افزودن زيبايي به کابينت. توجه داشته باشيد که يک دستگيره بسيار زيبا و ظريف که در عمل ممکن است از فرط ظرافت بشکند ، به هيچ کار نمي آيد چراکه نخواهد توانست وظيفه محوله که همانا باز کردن درب قفسه يا کشوهاي کابينت است را انجام دهد. يراق آلات مخصوص نيز وجود دارد که براي افرادي با نقص عضو و يا محدوديت فعاليت هاي فيزيکي ساخته شده است.
يراق آلات در واقع وظيفه اي دوگانه برعهده دارند: نخست انجام وظيفه محوله و دوم افزودن زيبايي به کابينت. توجه داشته باشيد که يک دستگيره بسيار زيبا و ظريف که در عمل ممکن است از فرط ظرافت بشکند ، به هيچ کار نمي آيد.
- انتخاب پيشخوان آشپزخانه: وقتي تصميم گيري بر روي نوع کابينت مناسب انجام شد بايد پيشخوان نيز انتخاب کرد تا آشپزخانه تکميل شود. جنس مصرفي و قيمت انواع پيشخوان ها متفاوت است و ممکن است حتي ترکيب بندي کلي آشپزخانه ايجاد کند جنس پيشخوان از بيش از يک ماده ساخته شود.