قیمت کانکس

در اين هفته مي خواهيم در رابطه با قيمت کانکس با متريال جديد و متنوع سايدينگ و کامپوزيت به مشتريان اعلام نماييم. قيمت کانکس با طرح سايدينگ با توجه به نوع فلزي و پي وي سي آن متغيير مي باشد .

قيمت کانکس با سايدينگ از نوع فلزي نسبت به پي وي سي گرانتر بوده و علت آن در عمر طولانيتر و کيفيت و ماند گاري بالاي آن مي باشد .البته نوع پي وي سي آن نيز در مکانهاي مختلف مانند شمال وجنوب کشور که از نظر شرايط آب و هوايي شرجي مي باشند بهتر بوده و بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند.
در کل قيمت کانکس براي دو مورد ذکر شده خيلي باهم تفاوتي ندارند به همين منظور بيشتر دليل انتخاب هرد دو نوع به شهر مورد استفاده بر مي گردد .
قيمت کانکس کامپوزيت در دو نوع کامپوزيت آلومينيومي و کامپوزيت پلي مري متغيير است
در مورد قيمت کانکس با متريال کامپوزيتي در هفته آينده به مشتريان گرامي اطلاعت کافي ارائه خواهد شد
قيمت کانکس رابطه مستقيمي با اجناس بکار رفته در کانکس دارد
قيمت کانکس ارزان با توجه به نوع محصولات ارزاني که دران بکار برده شده ارزان تمام مي شود وبه مشترياني خواستار قيمت
کانکس ارزان تر نموده اني ارئه مي گردد