سازه‌های مقاوم در برابر زلزله

در معماري نوين و معماري مدرن جهان امروز، مقوله مقاومت اصل مهمي در ساخت و ساز بنا ها شده است؛ با توجه به اتفاقات ناگوار پيش آمده در جهان و حوادث طبيعي مثل زلزله و سيل که جان بسياري از انسان ها را در طول تاريخ گرفته به علت نداشتن جان پناه مناسب گرفته است، متخصصان و مهندسين معماري را بر آن داشته که سازه هايي با مقاومت بالا در مقابل اين اتفاقات ايجاد نمايند.
مهمترين حادثه ي طبيعي که درصد مقاوت يک ساختمان بايد نسبت به آن مهم باشد، زلزله مي باشد که مخصوصا در مناطق جنوب شرق آسيا و فلات هاي جهان که ايران نيز از جمله اين فلات ها مي باشد و درصد اتفاق افتاد زلزله بسيار بالا مي باشد بايد در معماري و ساخت و ساز براي اين حادثه تدابيري انديشيد.
در جهان بعد از ايجاد بنا ها با مقاومت بالا امروزه معمارين به روشي نو در ساخت و ساز روي آورده اند و آن ايجاد سازه اي مي باشد که در آن مقاومت بالاي بنا در کنار سبکي مصالح به کار گرفته در ساخت و ساز باعث کمترين آسيب به انسان ها در صورت تخريب باشد.
بعد از تست موارد مختلف در ساخت و ساز، امروزه معمارين توسط صنعت کانکس سازي، سبکي نوين و بسيار مقاوم در برابر اتفاقات طبيعي براي ساخت يک بنا با کمترين هزينه و کمترين زمان رسيده اند.

شايد قبل از اين صنعت کانکس سازي فقط در توليد کانتينر و سردخانه ها به کار مي رفت اما با اين نوآوري متخصصين و کشف يک سازه ي مقاوم براي زندگي کردن، شايد دريچه نو در معماري جهان گشوده شده است و شايد در آينده با اين سبک معماري شاهد زلزله هايي که جان ميليون ها انسان را در جهان گرفته است نباشيم.
منبع: اي کانکس