سیستم سرمایش و گرمایش کانکس

براي مقوله ي سرمايش و گرمايش کانکس اولين موضوعي که در نظر گرفته شده است، بحث عايق کاري و مقاومت بدنه هاي کانکس مي باشد.
براي اين موضوع در بين دو لايه تشکيل دهنده کانکس از عايق هاي حرارتي و صوتي استفاده مي شود. همچنين ساندويچ پانل نيز نوعي از کانکس مي باشد که داراي عايق حرارتي نسبتا قوي تري از ساير کانکس ها مي باشد.
در مرحله بعد براي گرمايش و سرمايش کانکس از شوفاژ هاي برقي و اسپيلت ها استفاده مي شود.
البته مي توان با در نظر گرفتن بخشي براي قرار دادن يک کولر آبي ، براي سيستم سرمايش کانکس در تابستان از کولر هاي آبي نيز استفاده نمود.
لازم به ذکر است براي ايجاد سيستم گرمايش براي يک کانکس بهترين وسيله استفاده از شوفاژ برقي مي باشد.
همچنين بهينه ترين وسيله براي ايجاد سيستم گرمايش و سرمايش در يک کانکس استفاده از اسپيلت مي باشد، زيرا در هر دو بخش مي توان از آن بهره برد.
منبع: اي کانکس